VĂN BẢN VỀ COVID-19

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU

1

22/10/2021 BYT

Vv
Tăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty (Pfizer).

SỐ:12926/QLD-KD

2

21/12/2021 UBND TP.HCM

Vv
Điều chỉnh Kế hoạch số 4087/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh (tiêm liều bổ sung và nhắc lại) do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ:4332/BCĐ_VX

3

14/12/2021 BỘ Y TẾ

Vv
Thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung do Bộ Y tế ban hành

SỐ:10606/BYT-KCBS

4

13/12/2021 SYT

Vv
Tiến độ triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ:9323/SYT-NVY

3

10/12/2021 SYT

Vv
Báo cáo đánh giá cấp độ dịch của thành phố Hồ Chí Minh (tuần lễ 03/12/2021-09/12/2021) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ:9270/SYT-NVY

4

10/12/2021 SYT

Vv
Triển khai Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử lý, cách ly, điều trị” của Bộ Y tế do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ:9249/SYT-NVY

5

02/12/2021 BỘ Y TẾ

Vv
Cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0

SỐ:9000/SYT-NVY

6

01/12/2021 BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

SỐ:5525/QĐ – BYT

7

30/11/2021 UBND TP.HCM

Kế hoạch
Tổ Chức Học Tập Trực Tiếp Tại Các Cơ Sở Giáo Dục Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

SỐ:3997/KH-UBND

8

13/11/2021    Vv
Phối hợp mạng lưới Thầy thuốc đồng hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:8490/SYT-VP

9

6/11/2021 SYT Vv
Hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 8265/SYT-NVY

10

1/1/2021 SYT Vv
Hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:8095/SYT-NVY

8

28/10/2021 SYT Vv
 Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý F0 tại cộng đồng do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:7963/SYT-NVY

8

28/10/2021 SYT Tờ trình
Thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ do Sở Y tế ban hành
SỐ:8001/TTr-SYT

9

27/10/2021 UBND TP.HCM Vv
Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 3569/UBND-KT

10

23/10/2021 SYT Vv
Báo cáo đánh giá cấp độ dịch của thành phố Hồ Chí Minh do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 7840/SYT-NVY

11

24/10/2021 UBND TP.HCM Thông báo
Về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (tính đến ngày 24/10/2021) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 155/TB-UBND

12

19/10/2021 SYT Vv
Tăng cường tiêm vét vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hàn
SỐ:7676/SYT-NV

7

16/10/2021 SYT Vv
Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:7628/SYT-NVY

8

15/10/2021 BYT Vv
Giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
SỐ:8718/BYT-DP

9

12/10/2021 BYT  Vv
Nhu cầu vắc-xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
SỐ:8616/BYT-DP

10

12/10/2021 BYT Quyết định
Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
SỐ: 4800/QĐ-BYT

11

11/10/2021 CP Nghị quyết
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
SỐ:128/NQ-CP

12

10/10/2021 TTCP Công điện
 Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
SỐ: 1322/CĐ-TTg

13

10/10/2021 SYT Vv
Quy trình xử lý F0 tại bệnh viện và các phòng khám
SỐ: 7426/SYT-NVY

11

09/10/2021 SGTVT Vv
Phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải ban hành
SỐ:10883/SGTVT-VTĐB

12

08/10/2021 SNV  Vv
Điều chỉnh phương thức làm việc tại cơ quan từ ngày 11/10/2021 do Sở Nội vụ ban hành
SỐ:4453/SNV-VP

13

08/10/2021 SYT Vv
Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình mới do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 7365/SYT-NVY

14

08/10/202 BGTVT Quyết định 
Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
SỐ:1776/QĐ-BGTVT

15

08/10/2021 SYT Tờ trình
Về lộ trình tái cấu trúc bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố giai đoạn sau ngày 01/10/2021 do Sở Y tế ban hành
SỐ:7402/TTr-SYT

16

07/10/2021 SGTVT Vv
Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cần thiết do Sở Giao thông vận tải ban hành
SỐ:10722/SGTVT-VP

17

06/10/2021 UBND Bình Phước Vv
Thực hiện biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
SỐ:3394/UBND-KGVX

18

6/10/2021 BYT Quyết định
Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An do Bộ Y tế ban hành
SỐ: 8399/BYT-MT

19

6/10/2021 BYT Quyết định
Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19
SỐ:4689/QĐ-BYT

20

4/10/2021 STTTT Vv
Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại TP.HCM từ ngày 01/10/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ban hành
SỐ:1913/STTTT-CNTT

21

03/10/2021 BYT Vv
Xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ do Bộ Y tế ban hành
SỐ:8318/BYT-MT

22

02/10/2021 SYT Vv
Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị Nhà nước do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành (vận dụng công văn 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế)
SỐ:7153/SYT-NVY

23

01/10/2021 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quyết định
Về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
SỐ: 3309/QĐ-TLĐ

24

01/10/2021 SGTVT Vv
Hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 10 năm 2021
SỐ:10399/SGTVT-KT

25

30/9/2021 UBND TP.HCM Chỉ thị 
Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
SỐ: 18/CT-UBND

26

30/9/2021 TTCP Công điện
 Về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An do Thủ tướng Chính phủ điện
SỐ:1265/CĐ-TTg

27

29/9/2021 UBND TP.HCM Kế hoạch
Tổ chức Lễ tuyên dương các Đoàn công tác đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:3202/KH-UBND

28

28/9/2021 SYT Vv
Đề nghị hỗ trợ bộ kit test nhanh SARS-COV-2 (cho Hội Nông dân TP.HCM, Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:6959/SYT-KHTC

29

25/9/2021 BYT Vv
Thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc, quản lý người F0 cách ly tại nhà do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:6881/SYT-NVY

30

30/9/2021 BYT Vv
Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
SỐ: 8228/BYT-MT

31

25/9/2021 SNV Vv
Triển khai đăng ký bố trí hơn ½ tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị trong Giai đoạn 1 (từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2021) theo công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 do Sở Nội vụ ban hành

SỐ:4197/SNV-CCHC

32

24/9/2021 BYT Quyết định
 Về việc phê duyệt tiếp nhận viên nang Molnupiravir do công ty cổ phần tập đoàn Med Tech An An hỗ trợ công tác phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành
SỐ:4532/QĐ-BYT

33

24/9/2021 VPCP Vv
Kinh nghiệm phòng, chống dịch dịch Covid-19 của Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
SỐ:6837/VPCP-KGVX

34

22/9/2021 Công an TP.HCM Vv
Thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND TP do Công an TP.HCM ban hành
SỐ: 3720/CATP-PV01

35

21/9/2021 VPTT CP Vv
Đề nghị hỗ trợ cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 của Văn phòng Thanh tra Chính phủ ban hành
SỐ:320/VP-QT&PT

36

21/9/2021 BYT Vv
Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
SỐ:7839/BYT-VPB1

37

20/9/2021 BYT Vv
Khoảng cách tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
SỐ:7820/BYT-DP

38

18.9.2021 HCDC Vv
Hướng dẫn xác định người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:3936/TTKSBT-BTN

39

15.9.2021 SNV Vv
Thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn thành phố do Sở Nội vụ ban hành
SỐ:4025/TTr-SNV

40

15.9.2021 UBND TP.HCM Vv
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn thành phố từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:3072/UBND-VX

41

15.9.2021 BYT Vv
Xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
SỐ: 1409/CĐ-BYT

42

11.9.2021 BYT
Ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động
SỐ: 4377/QĐ-BYT

43

11.9.2021 SYT Vv
Kết luận giao ban công tác phòng, chống dịch tại thành phố Thủ Đức và quận-huyện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:6511/SYT-NVY

44

10.9.2021 UBND TP.HCM Vv
Kiên toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:3020/UBND-VX

45

10.9.2021 UBND TP.HCM Kế hoạch
Tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại TP.HCM do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:3040/KH-BCĐ

46

10.9.2021 CA TP.HCM Vv
Phối hợp triển khai ứng dụng di động (app mobile) với tên là VNEID để khai báo qua phần mềm di chuyển nội địa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
SỐ:3489/CATP-PC06

47

10.9.2021 BYT Vv
Tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna
SỐ:7548/BYT-DP

48

10.9.2021 BYT
Ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành (thay thế cho Quyết định 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021)
SỐ:4355/QĐ-BYT

49

8.9.2021 BYT
Về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
SỐ:1356/CĐ-BYT

50

8.9.2021 BYT
Thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid19
SỐ:1346/CĐ-BYT

51

7.9.2021 UBND TP.HCM Vv
Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 2994/UBND-ĐT

52

7.9.2021 SYT Kế hoạch
 Về truyền thông chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố 
SỐ:6381/KH-SYT

53

6.9.2021 CA TP.HCM Vv
Hướng dẫn kiểm tra tại các chốt nội ô của thành phố Hồ Chí Minh
SỐ:3416/TB-CATP-PV01

54

6.9.2021  UBND TP.HCM Vv
Gia hạn xét nghiệm nhanh, miễn phí Covid-19 cho lực lượng shipper do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 2979/BCĐ-VX

55

31.8.2021 TTCP Vv
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid19 trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 do Thủ tướng Chính phủ điện
SỐ: 1108/CĐ-TTg

56

29.8.2021 UBND TP.HCM Vv
Lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
SỐ:2925/UBND-VX

57

29.8.2021 SYT Vv
Khẩn trương cấp phát gói thuốc điều trị Covid19 đến người dân đang cách ly điều trị tại nhà do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ: 6138/SYT-NVY

58

29.8.2021

CA TP.HCM

Vv
Triển khai thực hiện hướng dẫn tại các chốt, trạm kiểm soát

SỐ:3323/CATP-PV01

59

28.8.2021

UBND TP.HCM

Vv
Tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

SỐ:2917/KH-BCĐ

60

28.8.2021

UBND TP.HCM

Vv
Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người F0 cách ly tại nhà do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ:2921/UBND-VX 

61

28.8.2021

BYT


Vv ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19

SỐ:4159/QĐ-BYT

62

28.8.2021

BYT


Vv ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

SỐ:4156/QĐ-BYT

63

27.8.2021

UBND TP.HCM

Về việc tiếp tục thực hiện cắt giảm và thu hồi các khoản chi thường xuyên theo Nghị quyết số 86/NQ-CP

SỐ:2894/UBND-KT

64

27.8.2021

SYT

Vv
Cập về việc đảm bảo cấp ngay gói thuốc điều trị Covid19 tại nhà khi xác định trường hợp F0 mới do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ: 6066/SYT-NVY

65

27.8.2021

SYT

Vv
Cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.5)

SỐ:6065/SYT-NVY

66 26.8.2021

BYT

Vv
Ban hành hướng hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm Covid-19 tại nhà”

SỐ:4109/QĐ-BYT

67

26.8.2021

SYT

Vv
Đăng ký khai tử trong tình hình dịch bệnh Covid19 hiện nay

SỐ:6010/SYT-NVY

68 26.8.2021

HCDC

Vv
Quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện tại cộng đồng 

SỐ:3657/TTKSBT-BTN

69 25.8.2021

SYT

Vv
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, cấp phát và sử dụng thuốc Molnupiravir

SỐ: 6009/SYT-NVY

70 25.8.2021

BỘ Y TẾ

Vv
Cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em

SỐ: 7020/BYT-MT

71 25.8.2021

SYT

Vv
Cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.4)

SỐ: 6002/SYT-NVY

72 24.8.2021

 HDND TP.HCM

Nghị quyết
Về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid19 của Hội đồng nhân dân thành phố

SỐ:12/2021/NQ-HĐND

73 24.8.2021 HDDND TP.HCM Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 về sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố SỐ: 13/2021/NQ-HĐND
74 24.8.2021

SYT

Vv
Triển khai hiệu quả “Trạm y tế lưu động” trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận, huyện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ:5977/SYT-NVY

75 24.8.2021

 

CA TP.HCM

 

Vv
Đề nghị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác cấp, phát Giấy phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Công an TP.HCM ban hành

SỐ:6857/PC08-TM

76 24.8.2021

CA TP.HCM

Vv
Hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường theo Công văn số 2796/UBND-VX, Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2850/UBND-VX của UBND thành phố Hồ Chí Minh do Công an TP.HCM ban hành

SỐ:3261/TB-CATP-PC08

77 24.8.2021

BYT

Vv
Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 7)

SỐ:6929/BYT-TB-CT

78 22.8.2021

UBND TP.HCM

Vv
Triển khai Trạm Y tế lưu động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

SỐ:2818/BCĐ-VX

DS Trạm Y tế lưu động

79 21.8.2021

UBND TP.HCM

Vv
Tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện dãn cách xã hội
SỐ:2795/UBND-VX
80 18.8.2021

BYT

Quyết định
Phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 theo địa bàn các quận/huyện/thành phố tại Thành phố Hồ Chí Minh
SỐ :3992/QĐ-BYT
81 17.8.2021

SYT

Vv
Tiếp nhận điều trị trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19
SỐ: 5722/SYT-NVY
82 14.8.2021

SYT

Vv
Hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện nhanh quyết toán chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

SỐ: 5606/SYT-KHTC
83 17.08.2021

STTTT

Vv
Hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19
SỐ: 1722/STTTT-CNTT
84 17.08.2021

UBND TP.HCM

Vv
Quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng F0 cách ly tại nhà
SỐ: 2732/UBND-VX
85 17.08.2021

SYT

Vv
Cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.3)
SỐ:5718/SYT-NVY
86 17.08.2021

HCDC

Danh sách tổ phản ứng nhanh Quận/Huyện khu vực TP.HCM SỐ:A001
87 15.8.2021

UBND TP.HCM

Kế hoạch
Triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
SỐ: 2716/KH-UBND
88 15.08.2021

 SYT

Hướng dẫn gói chăm sóc tại nhà cho người F0 
SỐ: 5627/SYT-NVY
89 14.8.2021

SYT

Vv
Hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện nhanh quyết toán chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

SỐ: 5606/SYT-KHTC
90 14.08.2021

TTCP


Về hỗ trợ kinh phí thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vắc xin COVIVAC do viện Vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất
SỐ:1404/QĐ-TTg
91 14.08.2021

BYT

V/v 
Xem xét bổ sung địa bàn thử nghiệm vắc xin Nanocovax
SỐ:6633/BYT-K2DT
92 10.8.2021

 

Tổng hợp các đường dây nóng của các Quận Huyện thuộc TP.Hồ Chí Minh SỐ: A001
93 9.8.2021

UBND TP.HCM

V/v 
Tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:2653/UBND-KT
94 9.8.2021

SYT

V/v 
Cập nhật “Hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 cách ly tại nhà” do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:5426/SYT-NVY
95 8.8.2021 SYT Vv
Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid19 cho những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng hoặc nhóm cần thận trọng tiêm chủng
SỐ: 5413/SYT-NVY
96 7.8.2021

BỘ Y TẾ


Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
SỐ:1168/CĐ-BYT
97 5.8.2021

 SYT

V/v 
Vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
SỐ:5346/SYT-VP
98 5.8.2021

BVCR

TB
Về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 cho thân nhân của nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy
SỐ:415/TB-BVCR
99 5.8.2021

SYT

V/v 
Chế độ lưu trú cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố
SỐ: 5328/SYT-KHTC
100 5.8.2021

TTCP


Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
SỐ:1068/CĐ-TTg
101 5.8.2021

SYT

V/v 
Phối hợp triển khai Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành
SỐ: 5337/SYT-NVY
102 5.8.2021

SYT

V/v 
Sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị
SỐ: 5335/SYT-NVY
103 4.8.2021

BỘ Y TẾ

V/v 
Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

SỐ: 6288/BYT-MT

104 3.8.2021

SYT

V/v 
Hướng dẫn tiêm 02 liều vắc xin phòng COVID-19
SỐ: 5281/SYT-NVY
 105 3.8.2021

SYT

V/v 
Khẩn trương tiêm Vắc-xin của Pfizer và Moderna
SỐ:5264/SYT-NVY
 106 3.8.2021

UBND TP.HCM

V/v 
Tăng cường hoạt động của tổ phản ứng nhanh, hệ thống cấp cứu 115 và các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong cấp cứu người nhiễm COVID-19
SỐ: 2584/UBND-TH
107 02.08.2021 UBND TP.HCM V/v 
Triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống COVID-19
SỐ: 2567/UBND-KT
108 02.8.2021

BTGTW

V/v 
Tổ chức điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

SỐ: 1113-CV/BTGTW

109 02.8.2021

BỘ Y TẾ

V/v 
Tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

SỐ: 6202/BYT-DP

110 02.8.2021

BỘ Y TẾ

V/v 
Vệ sinh khử khuẩn phòng,chống dịch COVID-19

SỐ:6212/BYT-MT

111 01.8.2021

BỘ Y TẾ

V/v 
Triển khai tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid19 trong giai đoạn hiện nay do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

SỐ: 5145/SYT-NVY

112 01.8.2021

UBND TP.HCM

V/v
Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19
SỐ: 2556/UBND-VX
113 29.7.2021

CA TP.HCM

V/v
Triển khai thực hiện một số biện pháp nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
SỐ: 2986/BC-CATP
114 29.7.2021

SYT TP.HCM

V/v
Báo cáo số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5
SỐ: 5072/SYT-NVY
115 28.7.2021

SYT TP.HCM

V/v
Ban hành Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19
SỐ:5069/SYT-NVY
116 28.07.2021

UBND TP.HCM

V/v
Kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
SỐ:2522/UBND-VX
117 22.07.2021

SYT TP.HCM

V/v 
Kích hoạt khu cách ly điều trị để kịp thời tiếp nhận các người bệnh F0 tại các cơ sở cách ly tập trung địa phương
SỐ 4882/SYT-NVY
118 18.07.2021

SYT TP.HCM

V/v 
Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng
SỐ: 4694/SYT-NVY
119 17.7.2021

TTCP

V/v 
Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
SỐ: 969/TTg-KGVX
120 14.07.2021

SYT TP.HCM

V/v 
Hướng dẫn giảm thời gian cách ly điều trị cho các trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng
SỐ: 4574/SYT-NVY
121 14.07.2021

BỘ Y TẾ

V/v 
Giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19
SỐ: 5599/BYT-MT
122 12.7.2021

BỘ Y TẾ


Về việc phân bổ 2.000.040 liều vắc xin phòng COVID-19 Spikevax ( COVID-19 Vaccine Moderna) đợt 11
SỐ: 3400/QĐ-BYT