02839309634

VĂN BẢN VỀ COVID-19

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU 1 15.9.2021 SNV VvThay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn thành phố do Sở Nội vụ ban hành SỐ:4025/TTr-SNV ...