02839309634

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 25 (2016-2018)

Ảnh mặc định

  THỂ LỆ  HỘI THI  SÁNG TẠO KỸ THUẬT  TP. HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ 25 (2017 – 2018) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 25 (2017 – 2018) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên Đoàn Lao động Thành ...