Văn phòng Hội

VĂN PHÒNG HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
59B Nguyễn Thị Minh Khai Q1
ĐT: 028 39 309 634 – 028 39 301 288
email: hoiyhoctp.hcm@gmail.com

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG HỘI
1.Cô Nguyễn Thị Kim Lan                 Kế toán
ĐT di động: 0913 80 66 19
email: ketoanhoiyhoc@gmail.com

2.Cô Đoàn Thu Trang                         Thủ quỹ
ĐT di động: 0903 980 171
email: tranghoiyhoc@gmail.com

3.Cô Ngô Kim Thu                             Thư ký VP:  Văn thư – lưu trữ
ĐT di động: 0903 869 129
email: hoiyhoctp.hcm@gmail.com

4.Cô Nguyễn Minh Hương            Thư ký VP:  Công nghệ thông tin – Truyền thông – CME/ECME
ĐT di động: 0913 112 368
email: hyh.cme@gmail.com

5.Cô Phạm Thị Ánh Hồng                  Thư ký VP:  Công nghệ thông tin – Truyền thông – Thống kê
ĐT di động: 077 704 9544
email: anhhong.hoiyhoc@gmail.com