Văn phòng Hội

VĂN PHÒNG HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
59B Nguyễn Thị Minh Khai Q1
ĐT: 028 39 309 634 – 028 39 301 288
email: hoiyhoctp.hcm@gmail.com

BS. Trần Thanh Xuân                       Chánh văn phòng
ĐT di động: 0908 48 58 29
email: ttx1953@yahoo.com

CN. Nguyễn Thị Kim Lan                 Kế toán trưởng
ĐT di động: 0913 80 66 19
email: ketoanhoiyhoc@gmail.com

Chị Đoàn Thu Trang                         Thủ quỹ
ĐT di động: 0903 980 171
email: hoiyhoctphcm@gmail.com

Chị Ngô Kim Thu                              Thư ký
ĐT di động: 0903 869 129
email: hoiyhoctphcm@gmail.com

Chị Nguyễn Minh Hương                Thư ký
ĐT di động: 0913 112 368
email: huongm04@gmail.com