Ban chấp hành Hội Y Học TP.HCM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA IX 2019 – 2024

STT Học vị Họ tên Năm sinh Chức vụ Hội
1 PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 1958 Chủ tịch
2 BSCK2. HUỲNH ANH LAN 1952 Phó chủ tịch, Tổng Thư ký
3 BSCKI. HUỲNH LIÊN ĐOÀN 1947 Phó chủ tịch
4 GS.TS. NGUYỄN SÀO TRUNG 1951 Phó chủ tịch
5 PGS.TS. NGUYỄN THY KHUÊ 1949 Phó chủ tịch
6 BS. PHAN THANH HẢI  1949 Phó chủ tịch
7 PGS.TS. PHẠM VIỆT THANH 1952 Phó chủ tịch
8 BS. LÊ ANH BÁ 1950 Ủy viên Thường Vụ
9 BS. NGUYỄN NGỌC DUY 1964 Ủy viên Thường Vụ
10 BSCKI. TRƯƠNG THỊ XUÂN LIỄU 1946 Ủy viên Thường Vụ
11 PGS.TS. CHÂU NGỌC HOA 1959 Ủy viên Thường Vụ
12 BSCKI. PHAN VĂN BÁU 1963 Ủy viên Thường Vụ
13 TS.BS. NGÔ ĐỒNG KHANH  1960 Ủy viên Thường Vụ
14 TS.BS. HUỲNH TẤN TIẾN  1956 Ủy viên Thường Vụ
15 TS.ĐD. TRẦN THỊ CHÂU 1952 Ủy viên Thường Vụ
16 PGS.TS. VŨ THỊ NHUNG   1950 Ủy viên Thường Vụ
17 GS.TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC 1947 Ủy viên Thường Vụ
18 BSCK2. ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 1963 Ủy viên Thường Vụ
19 PGS.TS. VÕ VĂN THÀNH  1949 Ủy viên Thường Vụ
20 PGS.TS. LÊ ANH THƯ  1956 Ủy viên Thường Vụ
21 PGS.TS. LÊ THỊ ANH THƯ  1963 Ủy viên Thường Vụ
22 GS.TS. HỨA THỊ NGỌC HÀ 1954 Ủy viên Thường Vụ
23 PGS.TS. LÊ THỊ TUYẾT LAN  1953 Ủy viên Thường Vụ
24 PGS.TS. TRẦN DIỆP TUẤN 1967 Ủy viên BCH
25 PGS.TS. TRẦN PHAN CHUNG THỦY 1965 Ủy viên BCH
26 PGS.TS. NGUYỄN HỮU CHỨC   1955 Ủy viên BCH
27 PGS.TS. NGUYỄN TẤT THẮNG 1954 Ủy viên BCH
28 BS.GVC. HUỲNH KHẮC CƯỜNG 1954 Ủy viên BCH
29 PGS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG  1964 Ủy viên BCH
30 TS.BS. PHAN TÔN NGỌC VŨ  1968 Ủy viên BCH
31 BSCK2. PHÙ CHÍ DŨNG  1960 Ủy viên BCH
32 TS.BS. NGUYỄN HỮU LÂN  1965 Ủy viên BCH
33 PGS.TS. NGUYỄN TUẤN VINH 1961 Ủy viên BCH
34 ThS.VLTL. NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1954 Ủy viên BCH
35 PGS.TS. VŨ ĐÌNH HÙNG   1949 Ủy viên BCH
36 BS. TRẦN KIỀU MIÊN  1951 Ủy viên BCH
37 TS.BS. NGUYỄN VĨNH THỐNG 1951 Ủy viên BCH
38 PGS.TS. TRẦN CÔNG DUYỆT 1942 Ủy viên BCH
39 TS.BS. PHẠM TRUNG HÀ 1957 Ủy viên BCH
40 TS.BS. TRƯƠNG QUANG ĐỊNH                 1966 Ủy viên BCH
41 BS. BẠCH VĂN CAM 1948 Ủy viên BCH
42 PGS.TS. PHẠM THỌ TUẤN ANH 1953 Ủy viên BCH
43 BSCK2. NGUYỄN ĐĂNG KHOA  1978 Ủy viên BCH
44 TSBS. LÊ VĂN TUẤN  1969 Ủy viên BCH
45 BSCKI. NGUYỄN HỮU CHÍ  1951 Ủy viên BCH
46 BSCK2. LÊ HOÀNG MINH  1956 Ủy viên BCH
47 PGS.TS. NGUYỄN TẤN CƯỜNG  1953 Ủy viên BCH
48 BSCKI. TÔ MINH CHÂU  1977 Ủy viên BCH
49 PGS.TS. PHẠM NGỌC HOA  1950 Ủy viên BCH
50 TS.BS. NGUYỄN VĂN THÁI  1954 Ủy viên BCH
51 BSCK2. TRẦN THỊ ÁI NHUNG  1969 Ủy viên BCH
52 KS. CAO HOÀI TRUNG  1955 Ủy viên BCH
53 BSCKI. NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN  1950 Ủy viên BCH
54 TS.BSCK2. ĐỖ NGUYÊN TÍN  1973 Ủy viên BCH
55 PGS.TS. TRẦN VĂN NGỌC 1959 Ủy viên BCH
56 PGS.TS. LÊ HÀNH  1953 Ủy viên BCH
57 PGS.TS. LÂM HOÀI PHƯƠNG  1957 Ủy viên BCH
58 ThS.BS. NGUYỄN KIM THẠCH  1980 Ủy viên BCH
59 TS.BS. NGUYỄN TRUNG VINH  1953 Ủy viên BCH
60 PGS.TS. NGUYỄN HOÀI NAM  1961 Ủy viên BCH
61 TS.BS. LƯU NGÂN TÂM  1973 Ủy viên BCH
62 PGS.TS. NGUYỄN THI HÙNG 1954 Ủy viên BCH
63 BS. VÕ VĂN TỰ HIẾN 1956 Ủy viên BCH
64 PGS.TS. CAO THANH NGỌC  1979 Ủy viên BCH
65 PGS.TS. NGÔ MINH XUÂN  1962 Ủy viên BCH
66 GS.TS. VÕ THÀNH NHÂN  1955 Ủy viên BCH
67 TS.BS. TÔN THẤT MINH  1957 Ủy viên BCH
68 PGS.TS. NHAN TRỪNG SƠN  1937 Ủy viên BCH
69 TS.BS. TRẦN CHÍ CƯỜNG 1976 Ủy viên BCH
70 TSBS. LÊ VĂN TẤN  1972 Ủy viên BCH
71 TS.BS. TĂNG HÀ NAM ANH 1974 Ủy viên BCH
72 TS.BS. PHẠM HÙNG VÂN 1953 Ủy viên BCH
73 PGS.TS. PHẠM LÊ AN  1963 Ủy viên BCH
74 TS.BS. LÊ PHÚC  1954 Ủy viên BCH
75 TS.BS. NGUYỄN HUY THẮNG 1969 Ủy viên BCH
76 PGS.TS. PHẠM VĂN BÙI 1955 Ủy viên BCH
77 PGS.TS. NGUYỄN ANH TUẤN 1960 Ủy viên BCH
78 PGS.TS. ĐỐNG KHẮC THẨM 1954 Ủy viên BCH
79 PGS.TS. ĐẶNG XUÂN HÙNG 1955 Ủy viên BCH
80 PGS.TS. NGUYỄN THỊ BAY  1952 Ủy viên BCH
81 PGS.TS. NGUYỄN VĂN VĨNH CHÂU  1966 Ủy viên BCH