CHĂM SÓC ĐIỀU TRỊ

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU
1 20.8.2021

 

HƯỚNG DẪN FO THỂ NHẸ VÀ F1 THEO DÕI Y TẾ GIÁM SÁT TẠI NHÀ
SỐ: E018
2 20.8.2021

 

Oxy, cách sử dụng và những lưu ý khác! SỐ: E017
3 15.08.2021

 SYT

Hướng dẫn gói chăm sóc tại nhà cho người F0 
SỐ: 5627/SYT-NVY
4 14.8.2021

Trường ĐH YK PNT

Sổ Tay Hướng Dẫn Chăm Sóc F1 Tại Nhà SỐ: E015
5 14.8.2021

Trường ĐH YK PNT

Sổ Tay Hướng Dẫn Chăm Sóc F0 Tại Nhà SỐ: E014
6 14.7.2021

ĐH Y Dược TP.HCM

Sổ tay sức khỏe COVID-19 SỐ:E003
7 5.8.2021

 

Các điểm khác biệt chính trong hướng dẫn điều trị COVID-19 SỐ: E013
8 30.7.2021

 

A new interventional home care model for COVID management – Virtual Covid IP  SỐ: E012
9 30.7.2021

 

Coronavirus Disease 2019 Treatment Guidelines (NIH 7-2021, 354 pages)  SỐ: E011
10 30.7.2021

 

E010-COVID-19 – management of staff and exposed patients or residents in health and social care settings  SỐ: E010
11 30.7.2021

 

E009-Covid-19 straight to the point of care (BMJ Best Practice 7-2021)  SỐ: E009
12 30.7.2021

 

Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts (WHO 2020)  SỐ: E008
13 30.7.2021

 

Home-based management of COVID-19 by identification of low-risk features  SỐ: E007
14 30.7.2021

 

COVID-19 rapid guideline: critical care SỐ: E006
15 29.07.2021

SYT TP.HCM

V/v
Ban hành Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19
SỐ:5069/SYT-NVY
16 29.07.2021

 

Bộ tài liệu 1
Tóm tắt một số thông tin COVID cho người dân khi cần cách ly tại nhà
SỐ:E001
17 29.07.2021

 

Bộ tài liệu 2
Tham khảo hướng dẫn chăm sóc và các thuốc tạm thời có thể điều trị COVID-19 tại nhà thể nhẹ
SỐ:E002
18 29.7.2021

 

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Thông tin tư vấn về vấn đề xuất viện sớm BN COVID-19
SỐ:E005