BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016 và CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG HỘI Y HỌC NĂM 2017

Ảnh mặc định

                                                            BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016                                                          CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2017                                                                           ——————— Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động và quản lý hội, và điều lệ Hội Y học TP. Hồ Chí Minh khóa VIII được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt tại ...