HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24

Hội Vật lý trị liệu Tp. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật Vật lý trị liệu thường niên lần thứ 24 vào sáng ngày 14 tháng 12 năm 2013 tại Hội trường bệnh viện Nhi đồng I, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. ...