HỘI THẢO KHOA HỌC TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH TRÊN PHẪU THUẬT NGẮN VÀ GIẢM ĐAU HẬU PHẪU

Hội thảo khoa học do Hội Gây mê hồi sức Tp.HCM kết hợp cùng Công ty AstraZeneca tổ chức với chủ đề “Tối ưu hóa phương pháp gây mê kiểm soát nồng độ đích trên phẫu thuật ngắn và giảm đau hậu phẫu” tại KS.Nikko, Q1, Tp.HCM vào sáng ngày 27 tháng 10 năm 2013. ...