02839309634

HỘI NGHỊ LẦN 1 – HỘI NHỊP TIM HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị khoa học lần thứ 1 với chuyên đề “Những thách thức trong chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim” – do Hội Nhịp tim học TP.HCM cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lần đầu tiên sau một năm thành lập đã diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2012 tại Bệnh ...