Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21.6.1925 – 21.6.2018

Ngày thứ tư 20 tháng 6 năm 2018, phái đoàn đại diện Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do ông Dương Thế Trung, Phó trưởng ban Tuyên giáo làm trưởng đoàn đến thăm tòa soạn tạp chí Thời Sự Y Học nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.1925 – 21.6.2018.

PGS. Vũ Thị Nhung, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Y Học TP.HCM, Tổng biên tập tạp chí Thời Sự Y Học báo cáo tình hình hoạt động của tạp chí, kế hoạch hợp tác với công ty MediHub để mở rộng việc phát hành tạp chí đến các tỉnh, thành lập tạp chí Thời Sự Y Học trực tuyến để mở rộng việc cung cấp thông tin y học đến nhân viên y tế cũng như người dân.

Ông Dương Thế Trung, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, biểu dương thành quả của tạp chí Thời Sự Y Học và chúc tạp chí tiếp tục lớn mạnh, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho nhân viên y tế và nhất là cho người dân. Ông cũng đề nghị tạp chí Thời Sự Y Học đưa tin về chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành y tế của thành phố.