Lớp “Phương pháp dịch tễ học lần VIII-1”

Thông báo
V/v đăng ký tham gia lớp “Phương pháp dịch tễ học lần VIII-1”
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình hợp tác JICA “Xây dựng chăm sóc y tế
và y học thực chứng ở miền Nam Việt Nam thông qua hợp tác giữa trường Đại học và
Hội Y học”, lớp “Tập huấn Nghiên cứu dịch tễ học lần VIII-1” dự kiến sẽ được tổ chức
vào các ngày 15, 16, 17 và 20 tháng 8/2018 tại Giảng đường Khoa Y, Đại học Y Dược
TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, với sự tham
gia của Đại học Y Khoa Fukushima (Nhật Bản), Văn Phòng Tỉnh Fukushima (Nhật Bản),
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, khóa học năm nay có 2 ngày về nội dung nghiên cứu định tính (qualitative
research) do Giáo sư Otani giảng.
Ban tổ chức trân trọng kính mời quí Thầy Cô/Anh Chị/ Bác sĩ/ đồng nghiệp quan tâm
đăng ký và tham gia lớp tập huấn này.
Thông tin khóa học:
Thời gian: ngày 15,16,17 và 20 tháng 8/2018
9:00-12:00 & 13:30-16:00
Địa điểm: Lầu 3 (tòa nhà 15 tầng), Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
217 Hồng Bàng, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Cách đăng ký:
Quí đồng nghiệp điền các thông tin theo Phiếu đăng ký (tiếng Anh) và gởi về cho BTC
theo địa chỉ email: tranthetrung73@yahoo.com. Do lớp có giới hạn về số lượng tham dự,
BTC sẽ ưu tiên theo thời gian đăng ký và sẽ có gửi thư xác nhận.
Chi tiết về khóa họcmẫu đăng ký có trong tài liệu đính kèm.
Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
– BS. Trần Thế Trung Email: tranthetrung73@yahoo.com ĐT: 0903 364 313
Trân trọng kính chào,
Ban tổ chức