Giao ban Tổng Hội Y Học Việt Nam khu vực Đông – Tây Nam Bộ 26.7.2018

Sáng ngày thứ năm 26 tháng 7 năm 2018, Tổng Hội Y Học Việt Nam tổ chức giao ban với các hội y học thành viên thuộc khu vực Đông – Tây Nam Bộ tại Windsor Plaza, quận 5, TP.HCM.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội chủ trì buổi họp, cùng với PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch Tổng Hội, BS. Trương Thị Xuân Liễu, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp Hành Tổng Hội, Chủ tịch Hội Y Học TP.HCM.

Văn phòng Hội Y Học TP.HCM
27.7.2018