Hội nghị khoa học của Hội đái tháo đường và nội tiết TP.HCM

Hội nghị khoa học của Hội đái tháo đường và nội tiết TP.HCM sẽ được tổ chức vào 2 ngày: Chiều thứ bảy 04-8-2018 và sáng chủ nhật 05-8-2018.
Mọi chi tiết về hội nghị và đăng ký tham dự xin tham khảo trang web: http://hoidaithaoduongnoitiethochiminh.com/