02839309634

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI TAI MŨI HỌNG NHI TP.HCM

Cùng ngày 21 tháng 09 năm 2012 tại 3 địa điểm khác nhau đã diễn ra Đại hội của 3 hội chuyên khoa gồm Hội Tai Mũi Họng Nhi Tp.HCM, Hội Y học dự phòng và Hội Điều Dưỡng Tp.HCM. 1. Tại hội trường Bệnh viện Nhi đồng I, Ban vận động thành lập hội Tai Mũi ...