VĂN BẢN PHÁP QUI

SỐ TT NGÀY CƠ QUAN  NỘI DUNG XEM VĂN BẢN
1 17.3.2022

TTCP

Nghị quyết
Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình Phòng, chống dịch COVID-19
SỐ: 38/NQ-CP
2 15.3/2022

BỘ Y TẾ

Vv
Đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
SỐ:616/QĐ-BYT
3 15.3.2022

BỘ Y TẾ

Vv
Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
SỐ:1265/BYT-DP
4 31.7.2021

TTCP

CÔNG ĐIỆN
Thực hiện nghiêm  CT 16 phòng, chống dịch Covid19
SỐ:1063/CĐ-TTg
5 31.7.2021

BỘ Y TẾ

Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và hướng xử trí ban đầu (Ban hành kèm Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tê)

SỐ: 3646/QĐ-BYT
6 31.7.2021

BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2
SỐ:3646/QĐ-BYT
7 30.7.2021

BỘ Y TẾ

Vv
Ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”
SỐ:3638/QĐ-BYT
8 29.7.2021

BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng”
SỐ:3616/QĐ-BYT
9 22.07.2021

TU TP.HCM

CHỈ THỊ 12
Tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
SỐ:12 -CT/TU
10 22.07.2021

SYT TP.HCM

KẾ HOẠCH
Thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh bùng phát lan rộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
SỐ:4876/KH-SYT
11 24.06.2021

BYT

Vv
Sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
SỐ:5063/BYT-DP
12 31.3.2021

TTCP

CHỈ THỊ 16
Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
SỐ: 16/CT-TTg
13 27.3.2021

TTCP

CHỈ THỊ 15
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
SỐ: 15/CT-TTg