Điều chỉnh đường huyết cho người bệnh nằm khoa hồi sức tích cực

Lê Tuyết Hoa*


Trước năm 2001, tăng đường huyết trong bệnh viện thường bị bỏ qua. Nhưng một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng thực hiện tại một trung tâm ở Leuven (Bỉ) trên 1.500 BN nằm ICU ngoại báo cáo giảm 42% số tử vong nếu dùng liệu pháp insulin tích cực.(1) Kể từ đó vấn đề kiểm soát đường huyết trong bệnh viện (BV) đã được cộng đồng y khoa quan tâm rất nhiều.

*TS BS Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM