Đánh giá kết quả bước đầu điều trị u não bằng xạ phẫu dao gamma quay tại trung tâm ung thư, bệnh viện nhân dân 115

Hồ Vĩnh Phước* Nguyễn Ngọc Anh** Chu Tấn Sĩ***


Tóm tắt  
Mục đích: Đánh giá kết quả bước đầu điều trị bệnh lý u não bằng phương pháp trị xạ phẫu dao gamma quay tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM.
Phương pháp: Từ tháng 2 đến tháng 7/2011, nghiên cứu 20 bệnh nhân (BN) u não được chẩn đoán qua lâm sàng, hình ảnh học và giải phẫu bệnh; có kích thước nhỏ hơn 5cm nhập khoa Ung Bướu BV Nhân Dân 115.
Kết quả: Dựa vào phân loại u não năm 2006; trong 20 BN: 10 BN u màng não, 2 BN u dây VIII, 1 BN u dây V (epidermoid), 1 BN u sao bào, 5 BN u tuyến yên và 1 BN u bao sợi thần kinh khác. Xạ phẫu dao Gamma là chọn lựa điều trị đầu tiên trong 6 BN và điều trị sau phẫu thuật cho 14 BN. Các loại u sao bào chúng tôi kết hợp với xạ trị để đạt kết quả tốt cho BN. Tuổi trung bình là 44,7 tuổi (từ 18 – 82).
Liều điều trị trung bình là 15,45 Gy (từ 8 – 22 Gy). Theo dõi 6 tháng được 3 trường hợp và 17 trường hợp theo dõi 3 tháng. Có 2 trường hợp đáp ứng sau 3 tháng, và 1 sau 6 tháng. Triệu chứng đau đầu giảm 50% sau 1 tháng.
Kết luận: Kết quả bước đầu cho thấy xạ phẫu dao gamma quay an toàn và hiệu quả cho BN u não. Tuy nhiên, cần có thời gian theo dõi lâu hơn để đánh giá tính hiệu quả và các tác dụng phụ do tia xạ.

Abstract
ROTATING GAMMA KNIFE NEUROSURGERY AT NHAN DAN 115 HOSPITAL: EARLY outcomes

Objectives:  To evaluate the short-term efficacy of rotating gamma knife neurosurgery in patients with brain tumors treated at the Nhan Dan 115 Hospital, Ho Chi Minh City.
Methods: Between February and July 2011, 20 patients with brain tumors, of which the size was less than 5 cm in diameter, were evaluated by clinical examination, neuro-imaging and histological studies; and were treated with stereotactic radiosurgery at Oncology Department of the Nhan Dan 115 Hospital.
Results: Studied tumors included 10 meningiomas, 2 ascoutic schwannomas, 1 trigeminal epidermoid tumors, 1 glial tumor, 5 pituitary adenomas, 1 other schwannoma. Gamma knife radiosurgery was used as a first-choice treatment for 6 and as postoperative adjuvant therapy for 14 patients with brain tumors. For some glial tumors, prior radiotherapy was combined with radiosurgery. The mean age of patients was 44 (18-82).
The median marginal dose was 15.45 Gy (range 8-22). Three cases were followed up for 6 months and 17 for 3 months. Responses were noted in two cases at 3 months and one at 6 months.
Conclusions: In the short-term, gamma knife radiosurgery is a safe and effective therapy in selected patients with brain tumors. However longer follow-up is needed for more complete evaluation of treatment efficacy and toxicity.

Download pdf