Chương trình “Bác sĩ Hội Y học tư vấn sức khoẻ qua tổng đài 1022”

 

Kính gửi:  – Chủ tịch các Liên chi Hội chuyên khoa

                  – Các bác sĩ hưu trí đang sinh hoạt tại các LCH

                 – Các bác sĩ có quan tâm

Trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 hiện nay, ngành Y tế Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng đang dốc toàn lực để nhanh chóng dập tắt dịch và đưa toàn xã hội trở lại cuộc sống bình thường mới.

Để đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid-19 một cách cụ thể, với sự hổ trợ của Ban giám đốc và phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế, Hội Y học TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình ‘Bác sĩ Hội Y học tư vấn sức khoẻ qua tổng đài 1022’

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp người dân tại TP. Hồ Chí Minh có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời góp phần thiết thực vào việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những nội dung tư vấn là những vấn đề liên quan đến sức khoẻ, đên Covid 19 và những hướng dẫn khi cách ly F0, F1tại nhà. 

Tất cả các hội viên của Hội Y học và các Liên chi hội chuyên khoa, các chuyên gia đã hưu trí có thể tự nguyện tham gia nhóm “Bác sĩ Hôi Y học tư vấn sức khoẻ qua tổng đài 1022” qua bản đăng ký cá nhân đính kèm hoặc qua link https://forms.gle/brUP5ywNhKo2q3Em8

Ban Thường trực đề nghị các Chủ tịch LCH giới thiệu về chương trình và gởi bản đăng ký cá nhân đến các hội viên của LCH mình, đồng thời báo danh sách các hội viên đồng ý tham gia (từ 5 người trở lên) để Hội Y học có thể tổng hợp danh sách cho Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế trong thời gian sớm nhất. Hạn nộp danh sách lần 1 là 22/7/2021, sau đó sẽ tiếp tục nộp bổ sung.

Để đảm bảo chất lượng của chương trình tư vấn, các thành viên tham gia chương trình sẽ được thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan những vấn đề được tư vấn qua những tài liệu cập nhật được đăng lên trang web của Hội Y học (www.hoiyhoctphcm.org.vn) và những khóa tập huấn/ hội thảo có cấp CME của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong được sự hưởng ứng của các Liên chi Hội, các hội viên và các bác sĩ.

Trân trọng.

 

TM Ban Thường Trực

CHỦ TỊCH

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung

THƯ NGỎ
 TẢI TẠI ĐÂY
CÔNG VĂN  4817-SYT-VP
TẢI TẠI ĐÂY
Mẫu danh sách tư vấn viên mùa COVID-19 qua tổng đài 1022
TẢI TẠI ĐÂY
Mẫu đăng ký thông tin cá nhân
 TẢI TẠI ĐÂY

Truy cập link đăng ký thông tin cá nhân https://forms.gle/brUP5ywNhKo2q3Em8

Hoặc quét QRcode