02839309634

VĂN BẢN VỀ COVID-19

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU 1 22/10/2021 BYT VvTăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty (Pfizer). SỐ:12926/QLD-KD 2 21/12/2021 UBND TP.HCM VvĐiều chỉnh Kế hoạch số 4087/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí ...