TRANG TIN và VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Để có thông tin chính xác và cập nhật về Virus Covid-19, xin tham khảo các nguồn tin và tài liệu từ Bộ Y Tế và Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

TRANG TIN CỦA BỘ Y TẾ (Click xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 

 

 

 

 

TRANG TIN CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (Click để xem chi tiết)

 
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  
 
STT Ngày Cơ quan ban hành Nội Dung Số Hiệu
1 10.02.2020
Tổng Hội Y Học Việt Nam (1)
Phòng chống dịch bệnh do Virus Corona
(Trang 1) (trang 2)
13/CV-THYH
2
10.03.2020
Tổng Hội Y Học Việt Nam (2)
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
60/CV-THYH
3
23.03.2020 Tổng Hội Y Học Việt Nam (3)
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
72/CV-THYH
4
24.03.2020
Văn phòng Thành Ủy TP.HCM
Lãnh đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Cov-19
14962-CV/VPTU
5
27.03.2020
Thủ Tướng Chính Phủ
Quyết liệt thực hiện cao điểm phòng
chống dịch Cov-19
15/CT-TTg
6 27.03.2020
Hội Y Học TP.HCM
V.v phòng chống dịch bệnh Covid-19
12/CV-HYH
7
30.03.2020
Sở Y tế TP.HCM
Thực hiện chỉ thị 06/CT-BYT
1779/SYT-NVY
8 31.03.2020
Tổng Hội Y Học Việt Nam (4)
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
75/CV-THYH
9 31.03.2020
Sở Công Thương
Hướng dẫn thực hiện CV 1152
1962/SG-QLTM
10  31.03.2020 Thủ Tướng Chính Phủ
HỎA TỐC
Biện pháp cấp bách phòng chống dịch 16/CT-TTg
12  01.04.2020 Tổng Hội Y Học Việt Nam (5)
Thực hiện biện pháp cấp bách chống dịch  
79/CV-THYH
13  04.06.2020 Tổng Hội Y Học Việt Nam (6)
Thực hiện lời kêu gọi của 
TBT-CT nước Nguyễn Phú Trọng
81/CV-THYH
14  16.04.2020 Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16CT-TTg
 1394/UBND-VX
15 16.04.2020
Sở Y tế TP.HCM Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 2216/SYT-QLDVYT
16 24.04.2020
Thủ Tướng Chính Phủ Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  19/CT-TTg 
17 28.04.2020
Tổng Hội Y Học Việt Nam (7)  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
89/CV-THYH