HUY ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ DANH SÁCH HỖ TRỢ

—-
Ngày 17.04.2020 Ban lãnh đạo Hội Y Học TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng đến Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để hỗ trợ mua xe cứu thương.

Ngày 16/4/2020, Hội Y học Tp Hồ Chí Mình trao tặng Sở Y tế tp Hồ Chí Minh 20 thùng khẩu trang ( 55 ngàn cái) để chuyển đến các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19.

Danh sách đơn vị hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 :

So TT
MS HỘI ĐƠN VỊ TÀI TRỢ  SỐ TIỀN  NGÀY    THƯ CẢM ƠN
   
1
A04 Liên Chi Hội Tai – Mũi – Họng  20.000.000  30.03.2020    Thư Cảm ơn (A04)
   
2
A32 Liên Chi Hội Chẩn đoán hình ảnh
 20.000.000  30.03.2020    Thư Cảm ơn  (A32)
   
3
A14 LC Hội Đái Tháo Đường Và Nội Tiết 100.000.000 30.03.2020    Thư Cảm ơn (A14)    
4
A37
Liên Chi Hội Loãng Xương
10.000.000
31.03.2020
   Thư Cảm ơn  (A37)    
5
A01
Liên Chi Hội Răng Hàm Mặt
10.000.000 31.03.2020    Thư Cảm ơn  (A01)    
6
A19
Liên Chi Hội Chấn Thương Chỉnh Hình 20.000.000
31.03.2020
  Thư Cảm ơn (A19)
   
 7  A67 Liên Chi Hội Chỉnh Hình Răng Mặt 100.000.000  01.04.2020   Thư Cảm ơn (A67)
   
8
A06
Liên Chi Hội Thần Kinh Học 10.000.000
 01.04.2020   Thư Cảm ơn (A06)
   
9
A27
Liên Chi Hội Gây Mê Hồi Sức 10.000.000  01.04.2020     Thư Cảm ơn (A27)
   
10
A21
Liên Chi Hội Hóa Sinh Y Học   30.000.000 01.04.2020
   Thư Cảm ơn (A21)
   
11
 A66 Liên Chi Hội ĐiềU Trị VếT Thương   10.000.000 01.04.2020
   Thư Cảm ơn (A66)
   
 12 A11
Liên Chi Hội Phụ Sản  50.000.000
 31.03.2020    Thư Cảm ơn (A11)
   
13
A50
Liên Chi Hội Cấy Ghép Nha Khoa 100.000.000
 02.04.2020    Thư Cảm ơn (A50)
   
14
A53
Liên Chi Hội Tim Mạch Can Thiệp  20.000.000  03.04.2020    Thư Cảm ơn (A53)
   
15
 A12 Liên Chi Hội Niệu Thận Học 10.000.000
 03.04.2020     Thư Cảm ơn (A12)
   
16
 A44 Liên Chi Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn 10.000.000 06.04.2020
   Thư Cảm ơn (A44)
   
17
 A16 Liên Chi Hội Thấp Khớp Học 10.000.000  06.04.2020   Thư Cảm ơn (A16)
   
18  A27 Liên Chi Hội Gan Mậtt
 9.989.000  07.04.2020    Thư Cảm ơn (A27)
   
19  A38
Liên Chi Hội Nội Thận Học
10.000.000   14.04.2020    Thư Cảm ơn (A38)
   
20 A18 Liên Chi Hội Khoa Học Tiêu Hóa 20.000.000 15.04.2020   Thư Cảm ơn (A18)
   
21
A42 Liên Chi Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ    130.000.000 16.04.2020   Thư Cảm ơn (A42)
   
22
A02 Liên Chi Hội Nhãn Khoa 15.000.000 16.04.2020   Thư Cảm ơn (A02)
   
23
A51 Liên Chi Hội Lão Khoa 50.000.000 16.04.2020   Thư Cảm ơn A51)
   
 24 A40 Liên Chi Hội Hô Hấp 45.000.000
17.04.2020
  Thư Cảm ơn (A40)
   
25 A41 LCH Hành Nghề Y Tư Nhân 60.000.000 17.04.2020   Thư Cảm ơn (A41)    
26 A62 LCH Thay Khớp 10.000.000 17.04.2020   Thư Cảm ơn (A62)    
27 A03 LCH Da Liễu   15.000.000 17.04.2020   Thư Cảm ơn (A03)    
28 A55 LCH  Tai-Mũi-Họng Nhi 10.000.000 20.04.2020  Thư Cảm ơn (A55)    
29 A05 LCH Nhi khoa 10.000.000 29.04.2020 Thư cảm ơn (A05)    
30 A63 LCH Hen Dị Ứng Miễn Dịch Lâm Sàng 5.000.000 08.05.2020 Thư Cảm ơn (A63)    
31
A23
LCH Hồi Sức Cấp Cứu
10.000.000
15.05.2020
Thư Cảm ơn (A23)
   
 32 A56
LCH Can Thiệp Thần Kinh
5.000.000
29.05.2020
Thư Cảm ơn (A56)