TÀI LIỆU THAM KHẢO

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU
1 19.8.2021

 

Remdesivir and its antiviral activity against COVID-19
SỐ: K011
2 19.8.2021

 

Remdesivir for the treatment of COVID-19 (Cochrane Review 2021_ 93 pages) SỐ: K010
4 6.8.2021

 

Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19A Meta-analysis
SỐ: K009
5 5.8.2021

YHCĐ

Sách sơ cứu tâm lý SỐ:K008
6 31.7.2021

HCDC

Infographic – Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với người mắc COVID-19 (F0) tại nhà SỐ:K007
7 30.7.2021

ĐH Y Dược TP.HCM

Sổ tay sức khỏe COVID-19 SỐ:E003
8 30.07.2021

HCDC

Infographic – F1,F0 ở nhà cần lưu ý những gì để nâng cao sức khỏe SỐ:K004
9 29.7.2021

 

BS Trương Hữu Khanh – F0 không hoang mang SỐ:E002
10 29.7.2021

 

Vaccine cùng loại hay khác loại SỐ: K006
11 29.7.2021

 

Tập thở SỐ:K005