TÀI LIỆU HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ 26 NĂM 2020

KÍnh Gửi : Các Ủy viên Ban chấp hành Hội y học TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch các Liên Chi hội chuyên khoa thành viên .

   Xin gửi đến quý vị Thể lệ và Phiếu đăng ký tham gia hội thi sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26  năm 2020 – 2021.  Đề nghị quý vị phổ biến tài  liệu đến các nhà khoa học trong hội để đăng ký  tham hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 26. Thời gian đăng ký tham gia hội thi từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 .

          Địa điểm đăng ký :
  Ø Ban Thư ký – Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố;          224 Điện Biên Phủ, Q.3 – Điện thoại : (028)3.9325305
Ø Phòng  Sở hữu Trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; 273 Điện Biên Phủ, Q.3.  Điện thoại:  (028)3.8298217
Ø Ban Chính sách Pháp luật – Liên đoàn Lao động Thành phố;         14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1. Điện thoại :  (028)3.8290825
Ø Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh,  01 Phạm Ngọc Thạch, Q.1. Điện thoại :  (028)3.8233363    

             Trân trọng cảm ơn 
         Huỳnh Liên Đoàn / Thư ký Hội thi STKT.TP. HCM  

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
1. Thể lệ
2. Phiếu đăng ký