LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI & ĐẠI HỘI HỘI Y HỌC TP.HCM IX 2019-2024

Hội Y Học TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội và Đại hội Hội Y Học TP.HCM lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm hội nghị 272 số 272 Võ Thị Sáu quận 3.

Một số hình ảnh:

 

Đại hội trù bị
Đại hội trù bị
Đón tiếp đại biểu Đại hội trù bị
Khách mời Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội
Khách mời Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội
PGS. Trần Thị Trung Chiến, PGS. Nguyễn Thị Xuyên, BS. Trương Thị Xuân Liễu, PGS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nhận bằng khen của UBND TP.HCM
Nhận bằng khen của UBND TP.HCM
Nhận bằng khen của Liên Hiệp các Hội Khoa Học – Kỹ Thuật Việt Nam
Nhận bằng khen của Tổng Hội Y Học Việt Nam
Đại hội biểu quyết
Ban chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024
Ban chấp hành IX và khách mời
BS. Trương Thị Xuân Liễu, Chủ tịch Hội khóa VIII và PGS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội khóa IX
PGS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội khóa IX

Kỷ yếu 40 năm thành lập Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh 1979-2019