HUY ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐỢT 2

—-

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ỦNG HỘ KINH PHÍ
MUA VACCINE VÀ TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

SỐ TT MSH
 ĐƠN VỊ HỖ TRỢ
 SỐ TIỀN  NGÀY    THƯ CẢM ƠN    
1 A01

 Liên Chi Hội Tai – Mũi – Họng

 10.000.000

01.06.2020

 Thư Cảm ơn (A01)    
2 A04

 Liên Chi Hội Răng Hàm Mặt

 10.000.000 

01.06.2020

 Thư Cảm ơn  (A04)    
3 A48

Liên Chi Hội Dinh dưỡng lâm sàng

15.000.000 

02.06.2020

Thư Cảm ơn  (A48)    
4 A37

Liên Chi Hội Loãng xương

10.000.000 

02.06.2020

Thư Cảm ơn  (A37)    
5 A66

Liên Chi Hội Điều trị vết thương

10.000.000 

02.06.2020

Thư Cảm ơn  (A66)    
6 A18

 Liên Chi Hội Khoa học Tiêu Hóa

 15.000.000

02.06.2020 

 Thư Cảm ơn  (A18)    
7 A50

Liên Chi Hội Cấy Ghép Nha Khoa

30.000.000

02.06.2020

Thư Cảm ơn  (A50)    
8 A16

Liên Chi Hội Thấp Khớp Học

10.000.000

02.06.2021

Thư Cảm ơn  (A16)    
9 A57

Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh

10.000.000

02.06.2021

Thư Cảm ơn  (A57)    
10 A51

 Liên Chi Hội Lão khoa

 30.000.000

02.06.2021

 Thư Cảm ơn  (A51)    
11 A3

Liên Chi Hội Hồi Sức Cấp Cứu

10.000.000

02.06.2021

 Thư Cảm ơn  (A23)    
12 A72

Liên Chi Hội Bệnh Tự Miễn Cơ Xương Khớp

10.000.000

03.06.2021

 Thư Cảm ơn  (A72)    
13 A06

Liên Chi Hội Y Học Dự Phòng

10.000.000

03.06.2021

Thư Cảm ơn  (A06)    
14 A26

Liên Chi Hội Thần Kinh Học

10.000.000

03.06.2021

Thư Cảm ơn  (A26)    
15 A11

Liên Chi Hội Phụ Sản 

20.000.000

03.06.2021

Thư Cảm ơn  (A11)    
16 A61

Liên Chi Hội Bác sĩ Gia đình

10.000.000

03.06.2021

 Thư Cảm ơn (A61)
   
17 A14

Liên Chi Hội Đái Tháo Đường

20.000.000

03.06.2020

Thư Cảm ơn (A14)    
18 A55

Liên Chi Hội Tai Mũi Họng Nhi

10.000.000

03.06.2020

Thư Cảm ơn (A55)    
19 A12

Liên Chi Hội Niệu Thận Học

10.000.000

04.06.2021

Thư Cảm ơn (A12)    
20 A03

Liên Chi Hội Da Liễu

15.000.000

04.06.2021

Thư Cảm ơn (A03)    
21 A69

Liên Chi Hội Đông Tây Y Kết Hợp

10.000.000

04.06.2021

Thư Cảm ơn (A69)    
22 A46

Liên Chi Hội Sàn Chậu Học

10.000.000

04.06.2021

Thư Cảm ơn (A46)    
23 A44

Liên Chi Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

5.000.000

04.06.2021

Thư Cảm ơn (A44)    
24 A02

BSCKII. NGUYỄN VIẾT GIÁP
Liên Chi Hội Nhãn Khoa TP.Hồ Chí Minh

2.000.000

06.06.2021

Thư Cảm ơn(A02)    
25 A33

Liên Chi Hội Phẫu Thuật Bàn Tay

10.000.000

07.06.2021

Thư Cảm ơn (A33)    
26 A38

Liên Chi Hội Nội Thận Học

10.000.000

07.06.2021

Thư Cảm ơn (A38)    
27 A30

 Liên Chi Hội Dinh dưỡng Thực phẩm

 10.000.000

07.06.2021

 Thư Cảm ơn (A30)
   
28 A59

Liên Chi Hội Nội Soi Cơ-Xương-Khớp

10.000.000

07.06.2021

Thư Cảm ơn (A59)    
29 A02

Liên Chi Hội Nhãn Khoa

10.000.000

07.06.2021

Thư Cảm ơn (A59)    
30 A05

Liên Chi Hội Nhi Khoa

10.000.000

07.06.2021

Thư Cảm ơn (A05)    
31 A21

Liên Chi Hội Hóa sinh Y học

 30.000.000

07.06.2021

Thư Cảm ơn (A21)    
32 A43

Liên Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình

3.000.000

08.06.2021

Thư Cảm ơn (A43)    
33  

Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

10.000.000

08.06.2021

Thư Cảm ơn    
34 A25

Liên Chi Hội Tâm Thần Học 

5.000.000

08.06.2021

Thư Cảm ơn (A25)    
35 A63

Liên Chi Hội Hen-Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng

10.000.000

09.06.2021

Thư Cảm ơn (A63)    
36 A07

Liên Chi Hội Gây Mê Hồi Sức

10.000.000

10.06.2021

Thư Cảm ơn (A07)    
37 A42

Liên Chi Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

91.500.000

10.06.2021

Thư Cảm ơn (A42)    
38 A53

Liên Chi Hội Tim Mạch Can Thiệp

20.000.000

11.06.2021

Thư Cảm ơn (A53)    
39 A27

Liên Chi Hội Gan Mật

15.000.000

11.06.2021

Thư Cảm ơn (A27)    
40 A67

Liên Chi Hội Chỉnh Hình Răng Mặt

10.000.000

15.06.2021

Thư Cảm ơn (A67)    
41 A34

Liên Chi Hội Cột Sống

5.000.000

17.06.2021

Thư Cảm ơn (A34)