HỘI THẢO “MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CÁC BỆNH CÓ LIÊN QUAN” 14.10.2018

CHƯƠNG TRÌNH
08:00    Khai mạc Hội Thảo
GS.TS. Nguyễn Ngọc Giao
Chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật TP.HCM
08:15     Hiện trạng chất lượng không khí tại TP. Hồ Chí Minh
ThS. Nguyễn Cảnh Lộc
Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM
08:30     Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân PM2.5 và nguồn phát sinh của người dân sống gần 2 trạm quan trắc môi trường ở TP. Hồ Chí Minh
ThS.KS. Vũ Xuân Đán
Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Lao Động Và Môi Trường TP.HCM
08:50     Ô nhiễm không khí và sức khỏe người lao động
TS.BS. Huỳnh Tấn Tiến – Hội Y học Dự phòng TP.HCM
09:10     Ô nhiễm không khí và bệnh hô hấp
PGS.BS. Lê Thị Tuyết Lan
Hội Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM
09:25     Giải lao
09:45     Ô nhiễm không khí và bệnh ung thư
PGS.BS. Cung Thị Tuyết Anh – Hội Ung Thư TP.HCM
10:05     Nồng độ nội độc tố bụi và tỉ lệ mắc bệnh hô hấp mãn tính ở các kiểu nhà điển hình
ThS.BS. Trần Bảo Ngọc – Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
10:25     Ô nhiễm không khí và bệnh tai mũi họng
PGS.BS. Đặng Xuân Hùng – Hội Tai Mũi Họng TP.HCM
10:35     Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong cơ sở y tế
PGS. BS. Lê Thị Anh Thư – Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn TP.HCM
10:55     Hỏi đáp và thảo luận
Chủ tọa đoàn và các báo cáo viên
12:00     Tổng kết bế mạc Hội Thảo
GS.BS. Nguyễn Sào Trung – Hội Y học TP.HCM

Lưu ý: Nhấp vào tựa bài để tải về.