Hội thảo MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CÁC BỆNH CÓ LIÊN QUAN 14.10.2018

Ghi chú:
* Xin liên hệ với Văn phòng Hội Y Học TP.HCM để nhận thư mời.
* Đại biểu có nhu cầu giấy chứng nhận đào tạo liên tục cần đăng ký tại hội thảo.