02839309634

TRANG TIN và VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Để có thông tin chính xác và cập nhật về Virus Covid-19, xin tham khảo các nguồn tin và tài liệu từ Bộ Y Tế và Tổ Chức Y Tế Thế Giới.TRANG TIN CỦA BỘ Y TẾ (Click xem chi tiết TẠI ĐÂY)           TRANG TIN CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (Click để ...