Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Từ điển bách khoa Y học Việt nam