02839309634

KỶ YẾU 40 NĂM HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 1979-2019

Giới thiệu về Hội Y Học TP.HCM Lời giới thiệu Lãnh đạo Hội Y Học qua các nhiệm kỳ Hội Y Học TP.HCM – tầm nhìn và hoạt động Bốn mươi năm Hội Y Học TP.HCM (1979 – 2019). Trương Thị Xuân Liễu, Huỳnh Anh Lan, Huỳnh Liên Đoàn, Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Thy Khuê, Trần Thanh Xuân Hai ...