BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA IX (2019-2024)

Nhằm triển khai công tác tổ chức đại hội đến các hội thành viên theo nghị quyết hội nghị Ban chấp hành hội y học khóa VIII lần thứ 10 ngày 15 tháng 1 năm 2019;

Thứ ba ngày 05 tháng 3 năm 2019, tại hội trường C Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP. Hồ Chí Minh, Ban thường trực Hội Y Học TP.HCM tổ chức họp tổng thư ký các hội chuyên khoa thành viên để chuẩn bị đại hội Hội Y Học TP.HCM nhiệm kỳ IX 2019-2024.

Đến dự hội nghị có 41 đại biểu của các hội chuyên khoa thành viên và BS Huỳnh Anh Lan, Phó chủ tịch/Tổng thư ký, Phó Ban tổ chức đại hội; BS. Huỳnh Liên Đoàn, Phó chủ tịch phụ trách hành chính – tổ chức – thi đua khen thưởng – xã hội từ thiện, Ủy viên thường trực Ban tổ chức đại hội; BS. Trần Thanh Xuân, Chánh Văn phòng, Ủy viên thư ký Ban tổ chức  đại hội.

Sau khi giới thiệu và tự giới thiệu các đại biểu, các đại biểu nghe báo cáo của:

  • BS. Huỳnh Anh Lan, Phó chủ tịch, Tổng thư ký trình bày ba công việc mà Hội sẽ tiến hành: (1) Hội nghị khoa học ngày chủ nhật 22.9.2019, các báo cáo sẽ được đăng trên Thời Sự Y Học số đặc biệt, (2) Kỷ yếu 40 năm thành lập Hội, gồm có lịch sử hình thành – phát triển của Hội Y Học và của các hội thành viên, (3) Video clip các hình ảnh của Hội Y Học và các hội thành viên. BS. Huỳnh Anh Lan đề nghị các hội thành viên tích cực tham gia các hoạt động nói trên, đồng thời điền vào bản thu thập thông tin, sớm gởi về Văn phòng Hội.
  • BS. Huỳnh Liên Đoàn, Phó chủ tịch trình bày bốn công việc của các hội thành viên: (1) Thảo luận và góp ý bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII và bản kiểm điểm của Ban chấp hành, (2) Đề cử đại biểu tham dự đại hội (1/100 hội viên) theo số lượng đã phân, (3) Đề cử ứng viên thay mặt hội thành viên tham gia Ban chấp hành mới, (4) Lập danh sách đề nghị khen thưởng theo QĐ 24 ngày 20.7.2018 của UBND TP.HCM.

KS. Hứa Phú Doãn, Phó chủ tịch/Tổng thư ký Hội thiết bị y tế đề nghị Văn phòng Hội giúp liên kết các hội thành viên, với hình thức hàng tháng thông báo qua email các hoạt động khoa học – kỹ thuật của các hội.

Văn phòng Hội
07.3.2019