Thông báo số: 684/SY-NVY ngày 18.05.1996 của Sở Y tế TP.HCM v.việc tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
———————-

Sở Y Tế
Số: 684/SY-NVY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 1996


THÔNG BÁO

V/v Tổ chức sinh hoạt Khoa học kỹ thuật.


Gần đây, nhiều tổ chức nước ngoài tự tổ chức hay kết hợp với các đơn vị y tế TP tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật về các chuyên đề y – dược, với dự tham gia của đông đảo cán bộ y tế. Các hoạt động trên tuy có những kết quả tích cực  trong việc cung ứng thông tin mới cho cán bộ y tế, nhưng cũng tạo nên một số băn khoăn trong đội ngủ cán bộ y tế về tính pháp lý và khoa học của buổi sinh hoạt.


Để phát huy tác dụng tích cực của các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật, hạn chế những ảnh hưởng không tốt;


Sở Y tế TP HCM yêu cầu các tổ chức nước ngoài muốn tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật về các chuyên đề y – dược, phải tuân thủ các quy định sau:


1. Các tổ chức nước ngoài muốn tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật về một chuyên đề y – dược, phải kết hợp với một đơn vị y tế có chức năng hoạt động thích hợp với chuyên đề sinh hoạt và phải được sự chấp thuận của Sở Y tế TP.


2. Hồ sơ xin phép tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật gồm:


* Đơn xin phép tổ chức sinh hoạt Khoa học kỹ thuật  nước ngoài và đơn vị y tế kết hợp cùng ký (theo mẫu quy định).


* Chương trình buổi sinh hoạt và các tài liệu về nội dung buổi sinh hoạt.


* Lý lịch khoa học của các báo cáo viên.


3. Hồ sơ xin phép tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật có nội dung liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh gửi về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế.


Hồ sơ xin phép tổ chức buổi sinh hoạt khoa hoạc kỹ thuật có nội dung thuần tuý về Dược, gửi về P. Quản lý Dược  – Sở Y tế.


4. Các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật nên được tổ chức trong các cơ sở y tế  (hạn chế việc tổ chức tại các khách sạn và các địa điểm ăn uống, giải trí khác).


5. Đại biểu dự buổi sinh hoạt phải có ít nhất 2/3 là cán bộ y – dược đang công tác trong lĩnh vực của chuyên đề sinh hoạt.


Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế TP sẽ có văn bản trả lời chính thức.


Bên cạnh quy định về việc tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật về các chuyên đề y – dược nêu trên, Sở Y tế yêu cầu các tổ chức nước ngoài kinh doanh thuốc và các sản phẩm liên quan đến chẩn đoán và chữa bệnh cho người phải tuân thủ Quy chế thông tin thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 646/BYT-QĐ ngày 16.8.1993 và Thông báo 1410/SYT-NVY ngày 20.9.1994 của Sở Y tế TP HCM về việc thực hiện Quy định thử thuốc lâm sàng và Quy chế thông tin thuốc phòng và chữa bệnh cho người.


Mọi  vi phạm các quy chế trên, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Nơi nhận:                                                              
– TTrực UBND TP (để báo cáo)
– Các phòng, ban SYT (để thực hiện)
– Các đơn vị  trực thuộc SYT TP (để thực hiện)
– Các báo, đài (để phổ biến rộng rãi)
– Lưu NVY, QLDược, VP
Giám đốc

( Đã ký )

BS Dương Quang Trung