VACCINE

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU
1 20.8.2021

 

Pfizer Losing Efficacy Faster Against Delta Variant
SỐ:C006
2 5.8.2021

 

Vaccine COVID-19 hoạt động như thế nào? SỐ:C002
3 5.8.2021

 

Vaccine Modena SỐ:C003
4 5.8.2021

 

Vaccine Pfizer SỐ:C004
5 5.8.2021

 

Vaccine Astra Zeneca SỐ:C005
6 30.7.2021

 

COVID-19 và Vaccine-TS.BS Phạm Hùng Vân SỐ: C001