LỚP HUẤN LUYỆN THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI CƠ SỞ Y TẾ

Nội dung chương trình: 

1. Hướng dẫn chăm sóc, theo dõi người bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung Quận, Huyện (BS. CKII. Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới)

2. Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ hô hấp (TS. BS. Lê Thượng Vũ, Phó Trưởng BM Nội tổng quát Đại học Y Dược TP.HCM)

3. HFNC: Thiết bị và áp dụng (ThS. BS. Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 1)

4. Áp dụng lâm sàng thở máy bệnh nhân ARDS (ThS. BS. Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 1)

5. Sử dụng thuốc kháng viêm corticoid và thuốc chống đông trên người bệnh COVID-19 (PGS. TS. Huỳnh Nghĩa, Phó Trưởng Khoa Y Đại học Y Dược TP.HCM)

  • Hướng dẫn chăm sóc, theo dõi người bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung Quận, Huyện
  • Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ hô hấp
  • HFNC: Thiết bị và áp dụng
  • Áp dụng lâm sàng thở máy bệnh nhân ARDS
  • Sử dụng thuốc kháng viêm corticoid và thuốc chống đông trên người bệnh COVID-19