KIẾN THỨC Y KHOA CẦN BIẾT

 

SỐ TT NGÀY CẬP NHẬT NGUỒN NỘI DUNG XEM TÀI LIỆU
1 18.8.2021

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ COVID-19
SỐ:G016
2 30.7.2021

 

COVID-19 và Đái tháo đường – PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê SỐ: G001
3 30.7.2021

 

COVID-19 và HenCOPD-PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan SỐ:G002
4 30.7.2021

 

COVID-19 và Bệnh Hô hấp-PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc SỐ:G003
5 30.7.2021

 

COVID-19 và bệnh Tai-Mũi-Họng- GS.TS.BS Phạm Kiên Hữu
SỐ:G004
6 30.7.2021

 

COVID-19 – Kiến thức Cơ Bản – GS.TS.BS Trần Tịnh Hiền
SỐ:G005
7 30.7.2021

 

COVID-19 và Đông Y- PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay SỐ:G006
8 30.7.2021

 

COVID-19 và bệnh Răng Miệng-TS.BS Ngô Đồng Khanh SỐ:G007
9 30.7.2021

 

COVID-19 và bệnh Tim mạch-PGS.TS.BS Châu Ngọc Hoa SỐ:G008
10 30.7.2021

 

COVID-19 và Liệu pháp 4T Đông Y-ThS.BS Quan Vân Hùng SỐ: G009
11 30.7.2021

 

COVID19 với Trẻ em-PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên SỐ: G010
12 30.7.2021

 

COVID-19 và Miễn dịch cộng đồng-TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu SỐ: G011
13 30.7.2021

 

COVID-19 và thẩm mỹ-PGS.TS.BS Lê Hành SỐ: G012
14 30.7.2021

 

COVID-19 và Thể dục thể thao-BS Nguyễn Văn Quang SỐ: G013
15 30.7.2021

 

Nghe kém PGS.TS.BS Đặng Xuân Hùng
SỐ: G014