KHÁNH THÀNH CẦU T6

Sáng nay 11/11/2018, UBND xã Tân Thành phối hợp Hội cấy ghép Nha khoa tp HCM và Hội Y học tỉnh Long An tổ chức khánh thành cầu T6.

Cầu T6 bắc qua kênh T6, nối đường liên ấp Cả Nỗ-Mương Khai thuộc xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Cầu rộng 2m, dài 25m (chưa tính 2 mố đầu cầu). Kết cấu trụ chân bê tông, dầm, sườn thép V, mặt cầu lót ngang bằng sắt phi 15 hàn dính vào thanh dầm. Tổng kinh phí xây dựng 220 triệu đồng do Hội cấy ghép Nha khoa trực thuộc Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh tài trợ với sự kết nối của Hội Y học tỉnh Long An.Cầu khởi công ngày 10/8/2018, thông cầu ngày 25/9/2018. Cầu khánh thành ngày 11/11/2018 với tên cầu “Cầu T6”.

Trong năm 2018, Hội Y học Tp HCM kết nối Hội Y học tỉnh Long An đã tài trợ xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Nhơn Hoà huyện Tân Thạnh, Xã Tân Thành huyện Mộc Hoá và xã Thuận Mỹ huyện Châu Thành.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, ngoài trời
  
https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Y-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%89nh-Long-An-438681269917927/