HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ 26 (2019 – 2020)

KÍnh Gửi : Các Ủy viên Ban chấp hành Hội y học TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch các Liên Chi hội chuyên khoa thành viên .   Xin gửi đến quý vị Thể lệ và Phiếu đăng ký tham gia hội thi sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26  năm 2020 – 2021 . Đề nghị quý vị phổ biến tài  liệu đến các nhà khoa học trong hội để đăng ký  tham hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 26 .

         Thời gian đăng ký tham gia hội thi từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 .

          Địa điểm đăng ký :    
Ø Ban Thư ký – Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố;          224 Điện Biên Phủ, Q.3 – Điện thoại : (028)3.9325305
Ø Phòng  Sở hữu Trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; 273 Điện Biên Phủ, Q.3.  Điện thoại:  (028)3.8298217
Ø Ban Chính sách Pháp luật – Liên đoàn Lao động Thành phố;         14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1. Điện thoại :  (028)3.8290825
Ø Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh,  01 Phạm Ngọc Thạch, Q.1. Điện thoại :  (028)3.8233363    

             Trân trọng cảm ơn 

         Huỳnh Liên Đoàn / Thư ký Hội thi STKT.TP. HCM   

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:
1. Thể lệ
2. Phiếu đăng ký