HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP.HCM IX lần 2

Hội nghị Ban chấp hành Hội Y Học TP.HCM nhiệm kỳ IX lần 2 được tổ chức vào ngày thứ ba 17 tháng 12 năm 2019 tại hội trường T4G.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.