02839309634

Hướng dẫn cách ly

SỐ TT NGÀY CƠ QUAN  NỘI DUNG XEM VĂN BẢN 1 20.8.2021   Chú ý cho F0 điều trị tại nhà: Bệnh thường trở nặng vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 10 SỐ:K008 2 31.7.2021 HCDC Infographic – Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo ...