Bản tin hoạt động hội tháng 7 năm 2017

                                                             Bản Tin Hoạt động Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh
                                                                                 Tháng 07 năm 2017

                                                                                       ———————–
I Hoạt động về Tổ chức Hội.
1.    Thứ ba ngày 27 .6.2017, Ban thường trực họp phiên thường kỳ có mặt : BS. Trương Thị Xuân Liễu, GS.TS. Nguyễn sào Trung , PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê ; BS. Huỳnh Liên Đoàn, BS.Huỳnh  Anh Lan,BS.Trần Thanh Xuân.,
       Nội dung:
+ Cử thêm một ứng viên du học Nhật 3 tháng theo học bổng Takeda: BS. Nguyễn Tuấn Khang, Hội viên Hội RHM, Viện RHM TƯ.
+ Cử GS. Nguyễn Sào Trung lo việc mở hội thảo tập huấn cho nhân viên Medic.
+ Thống kê số liệu hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. (Văn phòng)
+ Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017, trình Thường trực ngày 11.7.2017. (BS. Đoàn)
Họp thường trực lần tới vào ngày thứ ba 18.7.2017.
2.    Ngày 7 tháng 7 năm 2017 Ban thường trực và một số vị trong Ban thường vụ hội tham dự hội thảo do LHH VN phối họp với LHH TP. HCM tổ chức hội thảo chủ đề Vai trò trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp Công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước ,
3.    Thứ ba ngày 11 .7.2017, Ban thường trực họp phiên thường kỳ có mặt : BS. Trương Thị Xuân Liễu, GS.TS. Nguyễn sào Trung , PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê ; BS. Huỳnh Liên Đoàn, BS.Huỳnh  Anh Lan,BS.Trần Thanh Xuân.,
Vắng : GS.TS. Nguyễn Sào Trung
Nội dung: Sau khi nghe Thường trực tổng hợp tình hình hoạt động hội trong hai tuần từ 27.6.2017- 11.07.2017   Ban thường trực cho ý kiến các  vấn đề sau :
+ Ban tuyên giáo Thành ủy và Đảng đoàn LHH khảo sát Hội Y học: Dự kiến 18.7.2017 (có thể thay đổi) và mời thêm Phạm Việt Thanh, Phan Thanh Hải, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ngọc Dung.
+ Tổ chức thăm trường của GS. Võ Văn Tới vào tháng 8.2017.
+ BS. Anh Lan làm ppt và báo cáo tổng kết & phương hướng cho Ban chấp hành Hội ngày 25.7.2017. BS. Xuân cung cấp hình chụp.
+ Văn phòng gửi thư mời họp BCH trước ngày 15.7.2017 và cố gắng giảm số lượng Ủy viên BCH vắng mặt.
+ Văn phòng chuẩn bị hội trường & bánh nước họp BCH.
      + Hội chi trả tiền in lại các giấy chứng nhận có sai sót.
      + Mua phần mềm diệt virút cho 3 máy tính Văn phòng.
      + Cài đặt Windows mới và mua một ổ cứng di động cho máy vi tính của BS. Đoàn.
     + Tiếp V-VHA (Trang, Thạch) báo cáo về việc chuẩn bị hội nghị viêm gan 29-30.7.2017.
Họp thường trực lần tới vào ngày thứ ba 8.8.2017.

4.    Họp Ban chấp hành hội y học khóa VIII lần 7 : Thời gian  14g ngày 25 tháng 7 năm 2017  tại Hội trường Trung Tâm Truyền thống Giáo dục Sức khỏe
Có mặt: 54/87 Lê Anh Bá, Huỳnh Khắc Cường, Trần Chí Cường, Huỳnh Liên Đoàn, Phan Vương Huy Đổng, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Lê Chí Dũng, Hứa Thị Ngọc Hà, Phan Thanh Hải, Lê Hành, Võ Văn Tự Hiến, Nguyễn Thị Hương, Ngô Đồng Khanh, Nguyễn Thy Khuê, Hoàng Lê Phúc, Huỳnh Anh Lan, Lê Thị Tuyết Lan, Trương Thị Xuân Liễu, Thái Văn Lộc, Trần Kiều Miên, Lê Quang Nghĩa, Trần Văn Ngọc, Đặng Vạn Phước, Nhan Trừng Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Thanh, Võ Văn Thành, Lê Anh Thư, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Minh Xuân, Trần Thanh Xuân.họp thay: 19/87 Bác sĩ gia đình, Truyền máu Huyết học, Lọc máu, Gan mật, Mắt, Lao và bệnh phổi, Laser, Chẩn đoán hình ảnh, Thấp khớp, Đau, Nhịp tim, Tim mạch can thiệp, Phụ sản, Dinh dưỡng lâm sàng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chỉnh hình, Lão khoa, Vi sinh lâm sàng.
Vắng mặt: 33/87 Phạm Thọ Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Ngọc Bảo, Phan Văn Báu, Bạch Văn Cam, Trần Thị Châu, Nguyễn Tấn Cường, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Trương Quang Định, Đặng Xuân Hùng, Châu Thị Kim Liên, Lê Hoàng Minh, Nguyễn Hoài Nam, Huỳnh Nghĩa, Vũ Anh Nhị, Vũ Minh Phúc, Lê Phúc, Lâm Hoài Phương, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Kim Thạch, Đống Khắc Thẩm, Nguyễn Xuân Thắng, Trịnh Tất Thắng, Nguyễn Huy Thắng, Phạm Việt Thanh, Nguyễn Vĩnh Thống, Tăng Chí Thượng, Đỗ Nguyên Tín, Nguyễn Thanh Tòng, Cao Hoài Trung, Trần Anh Tuấn, Trần Diệp Tuấn
•    BS. Trương Thị Xuân Liễu chủ tịch hội ,chủ trì ; BS.Trần Thanh Xuân chánh văn phòng thư ký hội nghị
Nội dung

+ BS. Huỳnh Anh  Lan báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017, thông qua quyết định để GS. Hoàng Trọng Kim thôi Ủy viên Ban chấp hành Hội, lý do định cư ở nước ngoài.
+ BS. Huỳnh Liên Đoàn báo cáo bổ sung về công tác tổ chức & xã hội từ thiện.
1.    Theo nghị quyết đại hội và điều lệ hội khóa VIII “Đảm bảo sinh hoạt Ban chấp hành hội đầy đủ và định kỳ , trong đó ủy viên nào vắng lien tiếp 3 kỳ là tự ý ra khỏi Ban chấp hành “  ;Sơ kết giửa nhiệm kỳ cho thấy tình hình tham gia hội nghị Ban chấp hành , của một số ủy viên còn vắng mặt cụ thể sau:
a.    Vắng 5/7  kỳ : có 05 ủy viên ( PGS.Nguyễn Hồng Sơn ; PGS. Nguyễn Tấn Cường ; BS. CK2. Lê Hoàng Minh ; PGS. Huỳnh Nghĩa ; BS. TrịnhTất Thắng ;
b.    Vắng 4/7  kỳ có 07 ủy viên   ( GS. Đặng Vạn Phước ; PGS. Phạm Thọ Tuấn Anh ;BS.CK2,Nguyễn Hữu Chí ;PGS. Nguyễn  Hoài Nam ; PGS. Lâm Hoài Phương ; GS. Trần Ngọc sinh ; TS. Nguyễn Vĩnh Thống ;
c.    Vắng 3/7 kỳ có  08 Ủy viên  ( PGS. Tăng Chí Thượng ;TS.BS. Phan Văn Báu ; PGS.TS. Vũ Anh Nhị; BS. Nguyễn Thị Kiều Tiên ; PGS. Trần Anh Tuấn ;DS.Nguyễn Thanh Tòng; PGS.Trần Diệp Tuấn ; TS.BS.Phạm Hùng Vân
2.    Quản lý hội viên cụ thể Danh sách hội viên chia làm 03 loại :
a.    Hội viên chính thức:
b.    Hội viên liên kết :
c.    Hội viên danh dự
3.    Thu hội phí .và nộp  hội phí về Hội Y học
a.    Hiện nay có 30/68 hội tỷ lệ 44,1% chưa nội hội phí trong đó có 12 hội từ khi thành lập đến nay chưa đóng hôi phí
4.    Tổ chức đại hội nhiệm kỳ các hội đúng thời gian và đủ thủ tục
Trể 03 năm (2015) 03 hội (Lao &Bệnh phổi ; PHCN. Phẩu thuật tiêu hóa )
Trể 1 năm (2016) 01 hội (VLTL)
5.    Báo  cáo công tác hội theo định kỳ 6 tháng và cả  năm
Tính ba năm gần đây : năm 2015 có  13/63 hội ; năm 2016 có  37/68;  6 tháng 2017 có 13 /68 hội
6.    Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng , tính ba năm gần đây cho thấy ti2nhhi2nh khen thưởng của các hội rất ít cụ thể :
Năm 2015: 74 trường hợp  gồm   BK:2; GK:72;
Năm 2016:  68 trường hợp  BK: 17 ; GK: 51
6 tháng đầu Năm 2017 có 18 trường hợp  GK : 18
Ý kiến đóng góp của các thành viên :
+ PGS. Nguyễn Thị Ngọc  Dung báo cáo về hoạt động của Tổng hội Y học VN:
– Phát huy vai trò phản biện của Tổng hội và các hội thành viên.
– Hội nghị khoa học Tổng hội.
– Hội nghị các hội y học ASEAN tại VN
– Tạp chí y học của các hội y học ASEAN
– Họp các hội thành viên phía Nam tại TP.HCM
+ PGS. Lê Chí  Dũng:
– Hội nghị phẫu thuật nội soi cơ – xương – khớp ASEAN tại VN được sự tham gia đông đảo của các bác sĩ nước ngoài và trong nước.
+ PGS. Vỏ Văn  Thành:
– Hội cột sống đã hoàn thành một số chuyên đề Thời Sự Y Học có chất lượng cao.
+ BS. Lê Anh  Bá:
– Các hội thành viên cần góp sức xây dựng tạp chí Thời Sự Y Học.
+ PGS. Lê Hành:
– Hội phẫu thuật thẩm mỹ vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.
– Tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ có phần do được tiến hành tại các cơ sở không đủ điều kiện.
+ TS. Ngô Đồng Khanh:
– Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập, đề nghị đóng góp tư liệu.
+ GS. Hứa Thị Ngọc Hà:
– Hội giải phẫu bệnh dù hội viên không đông nhưng đã cố gắng tổ chức hội thảo, tập huấn đều đặn.
+ GS. Đặng Vạn  Phước:
– Cần phát huy vai trò phản biện của Hội.
– Việc công nhận tạp chí y học được tính điểm xét chức danh hiện đang thu hẹp.
– Đại học Y Dược TP.HCM đang thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên y khoa.
BS. Trương Thị Xuân Liễu tổng kết buổi họp, thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 với 7 nội dung sau
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
Ngày 25.7.2017, Hội nghị đã thảo luận thông qua báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị gồm 8 điểm sau đây :
1. Thông qua nội dung báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm.
2. Đồng ý cho GS Hoàng Trọng Kim thôi ủy viên BCH hội 
3. Giao các Ủy viên BCH phụ trách 13 hội chưa đại hội tiến hành đại hội và 05 hội chưa báo cáo kết quả đại hội thực hiện báo cáo.
4. Giao các ủy viên BCH phụ trách tạp chí Thời Sự Y Học xây dựng kế hoạch         phát triển tạp chí Thời Sự Y Học.
5. Xuất bản tạp chí Thời sự Y học theo kế hoạch.
6. Tham gia công tác tư vấn phản biện ở các hội đồng của Sở Y tế.
7. Thực hiện kế hoạch công tác xã hội từ thiện.
Hội nghị đã thống nhất 100 % nội dung Nghị quyết đã nêu tại hội nghị .
BS. Trương Thị Xuân Liễu chủ tọa hội nghị cám ơn các đại biểu đã tham gia đông đủ.
                                         Hội nghị kết thúc lúc 16g 00 cùng ngày

II.Hoạt động về Khoa Học Kỹ thuật.
1.    Ngày 01.07.2017 , Hội gan mật, do Cty MSD tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Tối ưu hóa điều trị bệnh viêm gan virus C mạn tính kiểu Gen 1” tại KS Rex, có 2* bài báo cáo cho 150 người dự.
2.    Ngày 02.07.2017,  Hội đái tháo đường – nội tiết, do Cty Servier tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Ngày đầu tiên đái tháo đường: Giúp bệnh nhân làm chủ cuộc sống mới” tại TT hội nghị GEM, có 6* bài báo cáo cho 500 người dự.
3.    Ngày 02.07.2017, Hội gan mật, do tự túc, tổ chức hội thảo khoa học “Thách thức trong bệnh lý gan” tại KS Rex, có 4* bài báo cáo cho 350 người dự.
4.    Ngày 08.07.2017,  Hội đái tháo đường – nội tiết, do Cty DKSH Việt Nam tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Tiếp cận đa chiều trong quản lý đái tháo đường típ 2” tại KS Royal Lotus, có 5* bài báo cáo cho 140 người dự.
5.    Ngày 05.07.2017,  Hội răng hàm mặt, do thu phí, tổ chức hội thảo khoa học “Hội nghị khoa học chuyên đề Răng Hàm Mặt” tại KS Thiên Hồng, có 2* bài báo cáo cho 120 người dự.
6.    Ngày 08.07.2017,  Hội đái tháo đường – nội tiết, do Cty DKSH tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Tiếp cận đa chiều trong quản lý đái tháo đường tip 2” tại KS Royal Lotus, có 5* bài báo cáo cho 140 người dự.
7.    Ngày 08.07.2017,  Hội tai mũi họng, do Cty GlaxoSmithKline tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật thông tin điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp” tại KS Sheraton, có 3 bài báo cáo cho 500 người dự.
8.    Ngày 08.07.2017,  Hội Y học, do Cty Hòa Hảo tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Chẩn đoán với kỹ thuật đàn hồi mô” tại Trung tâm Y khoa Medic, có 6 bài báo cáo cho 100 người dự.
9.    Ngày 08.07.2017,  Hội chấn thương – chỉnh hình, do thu phí tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Tái tạo khớp – Những quan niệm mới” tại , có 30 bài báo cáo cho 400 người dự.
10.    Ngày 09.07.2017,  Hội hô hấp, do tự túc, tổ chức hội thảo khoa học “Hen ở trẻ nhũ nhi: Từ tổng quan, cập nhật đến thực hành lâm sàng” tại BV Nhi Đồng TP.HCM, có 5 bài báo cáo cho 300 người dự.
11.    Ngày 13-15.07.2017,  Hội niệu thận học, do các công ty tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Hội nghị thường niên lần thứ XV Hội niệu – thận họctại KS Công đoàn Đà Lạt, có 16 bài báo cáo cho 500 người dự.
12.    Ngày 14-15.07.2017, Hội phẫu thuật thẩm mỹ, do thu phí, tổ chức hội thảo khoa học “Hội nghị thường niên lần thứ 16 Hội phẫu thuật thẩm mỹ & IMAPS Saigon 2017” tại KS Equatorial, có 19* bài báo cáo cho 250 người dự.
13.    Ngày 15.07.2017,  Hội răng hàm mặt, do thu phí, tổ chức hội thảo khoa học “Hội thảo khoa học chuyên đề răng hàm mặt” tại KS Hòa Bình, Đồng Tháp, có 7 bài báo cáo cho 300 người dự.
14.    Ngày 16.07.2017,  Hội đái tháo đường – nội tiết, do Cty MSD tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát toàn diện đái tháo đường type 2 mới chẩn đoán” tại KS InterContinental, có 4* bài báo cáo cho 250 người dự.
15.    Ngày 16.07.2017,  Hội cấy ghép nha khoa, do thu phí, tổ chức hội thảo khoa học “Biotem, giải pháp toàn diện trong lĩnh vực cấy ghép nha khoa” tại KS Reverie, có 4* bài báo cáo cho 200 người dự.
16.    Ngày 16.07.2017,  Hội Y học, do Cty Hòa Hảo tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát nhiễm khuẩn” tại TT Medic, có 2 bài báo cáo cho 450 người dự.Mới
17.    Ngày 20.07.2017,  Hội hô hấp, do Cty GSK tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng quản lý nhiễm khuẩn” tại TT hội nghị GEM, có 3* bài báo cáo cho 500 người dự.
18.    Ngày 22.07.2017,  Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng, do Cty Novartis tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Ngăn ngừa đợt cấp hiệu quả – Bằng chứng mới trong quản lý và điều trị COPD” tại KS Sheraton, có 2* bài báo cáo cho 300 người dự.
19.    Ngày 23.07.2017,  Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng, do Cty Boehringer tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Hội nghị khoa học thường niên Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng lần thứ IV” tại KS Windsor Plaza, có 3* bài báo cáo cho 300 người dự.
20.    Ngày 23.07.2017,  Hội Y học, do Cty Hòa Hảo tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát nhiễm khuẩn – Quản lý chất thải y tế” tại TT Medic, có 2 bài báo cáo cho 450 người dự.
21.    Ngày 26.07.2017,  Hội nội thận, do Cty GSK tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật kiến thức về điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu” tại Văn phòng GSK, có 2 bài báo cáo cho 300 người dự trực tuyến.
22.    Ngày 28.07.2017,  Hội tai mũi họng, do Cty GSK tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật thông tin điều trị viêm mũi dị ứng” tại VP GSK, có 2 bài báo cáo cho 300 người dự trực tuyến.
23.    Ngày 28.07.2017,  Hội sàn chậu học, tự túc , tổ chức hội thảo khoa học “Mảnh ghép điều trị sa tạng niệu dục” tại BV Từ Dũ, có 5 bài báo cáo cho 200 người dự.
24.    Ngày 29.07.2017,  Hội chỉnh hình răng mặt, do Cty trang thiết bị nha khoa tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Chỉnh hình với khí cụ chức năng – Giáo dục chức năng, quá trình điều trị từng bước trên lâm sàng” tại KS Grand, có 1* bài báo cáo cho 100 người dự.
25.    Ngày 29.07.2017,  Hội thần kinh, do Cty GSK tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật trong điều trị động kinh” tại TT hội nghị Metropole, có 2* bài báo cáo cho 150 người dự.
26.    Ngày 29-30.07.2017,  Hội Y học, do các công ty tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Cùng hành động vì mục tiêu loại trừ viêm gan siêu vi B-C tại TP.HCM – Hướng tới nhóm đối tượng cần được ưu tiên” tại TT hội nghị 272, có 11* bài báo cáo cho 400 người dự.
27.    Ngày 30.07.2017,  Hội giải phẫu bệnh, do các công ty tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh các tỉnh phía Nam lần thứ XI” tại Đại học Y Dược TP.HCM, có 5* bài báo cáo cho 400 người dự.
28.    Ngày 30.07.2017,  Hội Y học, do Cty Hòa Hảo tài trợ, tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát nhiễm khuẩn – Khử khuẩn Tiệt khuẩn” tại TT Medic, có 2 bài báo cáo cho 450 người dự.

                          Nguồn từ Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh