02839309634

Thời Sự Y Học tháng 6/2011 – Số 61

NGHIÊN CỨU Kết quả điều trị gãy kín mâm chày độ v, vi bằng khung cố định ngoài cải biên Y HỌC THỰC HÀNH Hậu quả nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em Sử dụng dimenhydrinat cho trẻ bị nôn ói