Thời Sự Y Học tháng 03/2018 – Hô hấp thực hành

Tổng quan

Vai trò của nitric oxide trong hơi thở ra (FeNO) trong quản lý hen. Nguyễn Như Vinh

Giá trị của các test co thắt phế quản và đo nồng độ khí NO trong hơi thở ra trong hen. Nguyễn Ngọc Huyền Mi, Trần Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Vân, Đinh Xuân Anh Tuấn

Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi qua nội soi phế quản. Trần Văn Ngọc

Cập nhật khuyến cáo BTS 2017 về oxy trị liệu. Đỗ Thị Tường Oanh

Tiếp cận chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ. Hoàng Thị Triều Nghi, Marie Pierre Revel, Đinh Xuân Anh Tuấn

Nghiên cứu khoa học
Tương quan giữa mức khi nitric oxide trong khí thở ra (FeNO) với điểm kiểm soát hen (asthma control test-ACT) và với các chỉ số hô hấp ký ở bệnh nhân hen đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Như Vinh, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Thu Ba

Mối liên quan giữa đa hình gen GLCCI1 và đáp ứng với corticoid hít ở bệnh nhân hen Việt Nam. Ngô Nguyễn Hải Thanh, Trần Văn Ngọc

Tác nhân vi sinh gây viêm phổi cộng đồng phải nhập viện – Kết quả nghiên cứu REAL 2016-2017. Phạm Hùng Vân, Nguyễn Văn Thành, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Đình Duy, Lê Thị Thu Hương, Cao Thị Mỹ Thúy

Tám gen mới được phát hiện ở hai chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm trùng hô hấp ở bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai. Nguyễn Sĩ Tuấn, Phạm Hùng Vân

Trường hợp lâm sàng
Loạt ca tắc nghẽn đường thở lớn phát hiện bằng hô hấp ký. Huỳnh Thị Thanh Phương

Thông tin y học
Thông tin dành cho bệnh nhân: Điều trị với oxy theo Hội Lồng Ngực Hoa Kỳ. Huỳnh Thị Thanh Phương