Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học u màng não vùng rãnh khứu

Nguyễn Văn Tấn*


Tóm tắt
Mục đích: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của u màng não vùng rãnh khứu (UMNVRK).
Phương pháp: Khảo sát 32 bệnh nhân u màng não vùng rãnh khứu được phẫu thuật vi phẫu tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 5/2008 đến 7/2010.
Kết quả: 32 bệnh nhân trong nghiên cứu gồm 9 nam và 23 nữ, tuổi từ 31 đến 72 (tuổi trung bình: 53). Triệu chứng hay gặp là nhức đầu (59%), giảm thị lực (44%), mất khứu giác, rối loạn tâm thần (đều 25%), tăng áp lực nội sọ, động kinh (đều 12,5%) và hội chứng Foster-Kennedy 6,3%. Đường kính u từ 3,5 cm đến 8,5 cm (trung bình 6,2cm). Tỉ lệ đóng vôi trong u 31,3%, phù quanh u 90,6%, chèn ép giao thị 46,9% và xâm lấn xoang sàng 9,4%. Tất cả đều được phẫu thuật lấy hết u hoàn toàn (theo phân độ Simpson I hoặc II). Không có trường hợp nào tử vong.
Kết luận: U màng não vùng rãnh khứu đa số là u lành tính, phát triển chậm, khi biểu hiện triệu chứng thì kích thước u đạt khá lớn. Hiện nay, với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh học hiện đại giúp chẩn đoán sớm hơn cũng như khảo sát khối u đầy đủ về nhiều mặt trước mổ, việc điều trị phẫu thuật đã đạt kết quả rất tốt, tỉ lệ lấy hết u rất cao, tỉ lệ tử vong và biến chứng rất thấp.

Abstract
CLINICAL AND RADIOGRAPHIC FEATURES OF OLFACTORY GROOVE MENINGIOMAS: A REPORT OF 32 CASES
Objective: To investigate clinical features and radiographic presentations of olfactory groove meningiomas (OGMs) in adult patients.
Methods: An observational study of OGM cases underwent microsurgical removal using the subfrontal approach between May 2008 and July 2010 at Cho Ray hospital.
Results: A total of 32 patients (9 men and 23 women), aged 31 to 72 years old (mean age, 53) was studied. The clinical features were dominated by headache 59%, visual impairment 44%, anosmia 25%, personality changes 25%, intracranial hypertension 12.5%, seizure 12.5% and Foster-Kennedy syndrome 6.3%. The radiographic findings included calcification 31.3%, peritumor edema 90.6%, optic chiasm compression 46.9%, ethmoid sinus involvement 9.4%. The tumors were from 3.5 cm to 8.5 cm in diameter (mean, 6.2 cm). Patients were operated through the bilateral (n=27) and unilateral (n=5) subfrontal approaches Total tumor removal (Simpson Grade I or II) was achieved in all cases (100%). No death was reported.
Conclusion: Olfactory groove meningiomas are benign tumors with silent evolution, they can grow to a large size before causing symptoms. With current modern radiographic techniques, which provide preoperative essential information about the tumor, OGMs are diagnosed early. Microsurgical removal of OGMs is associated with high rate of total resection and low incidence of complications.

Download pdf