Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 122
  • Tổng lượt truy cập: 1331937
Quảng cáo
Tin hoạt động hội » Thông báo

Thực hiện thông tư 03/2013/TT-BNV, ngày 16.04.2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/NĐ-CP, ngày 21.04.2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Công văn số 8307/SYT_NVY của Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh Về việc tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo khoa học về y tế trong nước tại  Tp.Hồ Chí Minh.

V/v tăng cường quản lý đăng ký hội nghị, hội thảo khoa học về y tế.

Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo