Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 123
  • Tổng lượt truy cập: 1331955
Quảng cáo
Tin hoạt động hội » Thông báo » Thông tin chi tiết
Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Hội Y học TP. Hồ Chí Minh Khoa VIII lần thứ 7

                                                        NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH KHOA VIII LẦN THỨ 7

Ngày 25.7.2017, Hội nghị đã thảo luận thông qua báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị gồm 8 điểm sau đây :
1. Thông qua nội dung báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm.
2. Đồng ý để  GSTS  Hoàng Trọng Kim thôi làm  ủy viên BCH hội Y học nhiệm kỳ VIII (2014-2019)
3. Giao các Ủy viên BCH phụ trách 13 hội chưa đại hội tiến hành đại hội và 05 hội chưa báo cáo kết quả đại hội thực hiện báo cáo.
4. Giao các ủy viên BCH phụ trách tạp chí Thời Sự Y Học xây dựng kế hoạch         phát triển tạp chí Thời Sự Y Học.
5. Xuất bản tạp chí Thời sự Y học theo kế hoạch.
6. Tham gia công tác tư vấn phản biện ở các hội đồng của Sở Y tế.
7. Thực hiện kế hoạch công tác xã hội từ thiện.
Hội nghị đã thống nhất 100 % nội dung Nghị quyết đã nêu tại hội nghị .
BS. Trương Thị Xuân Liễu chủ tọa hội nghị cám ơn các đại biểu đã tham gia đông đủ.
                                         Hội nghị kết thúc lúc 16g 00 cùng ngày
 Thư ký cuộc họp                                                                                         Chủ trì cuộc họp
    


BS Trần Thanh Xuân                                                                          BS Trương Thị Xuân Liễu

Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo