Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 124
  • Tổng lượt truy cập: 1333694
Quảng cáo
Tin hoạt động hội » Bản tin hoạt động hội » Thông tin chi tiết
Hội nghị Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mặt Châu Á (AFPSS) lần thứ 6Ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2015, Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM. tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế thường niên lần thứ 12 kết hợp với Hội nghị Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mặt Châu Á (Asian Facial Plastic Surgery Society - AFPSS) lần thứ 6 tại hội trường khách sạn Equatorial và bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ngoài phần mổ thị phạm, còn có các báo cáo khoa học:
1. Crooked nose correction: Basic to extreme transforming techniques for severly twisted nose. Hong Ryul Jin (Korea)
2. Correction of saddle nose deformity. Hong Ryul Jin (Korea)
3. Modern restructural rhinoplasty for treatment of contracted noses. Le Hanh (Viet Nam)
4. Cingi steps for preoperative rhinoplasty planning. Cemal Cingi (Turkey)
5. Cleft lip rhinoplasty. Cezar V. Villafuerte (Philippines)
6. Tragal cartilage: An alternative cartilage graft in Asia rhinoplasty. Cezar V. Villafuerte (Philippines)
7. Fat-enriched fat stem cell in management of tip perforation in alloplastic augmented nose. Choladhis Sinrachtanant (Thailand)
8. The stacked onlay graft with wing grafts for Asian tip-plasty. In Sang Kim (Korea)
9. Endoscopic forehead lift in Asians. In Sang Kim (Korea)
10. Tip surgery: My personal approach. Chuan-Hsiang Kao (Taiwan)
11. Rhinoplasty with rib cartilage grafting. Chuan-Hsiang Kao (Taiwan)
12. Crafting the ideal fascial profile. Levi John Lansangan (Philippines)
13. Principles of structural rhinoplasty in South East Asian noses. Eduardo C. Yap (Philippines)
14. Composite face lift surgery. Peter Kim (Australia)
15. Techniques in reduction aesthetic rhinoplasty. Terry Hung (Hongkong)
16. Cleft lip nose management. Ji Yun Choi (Korea)
17. Lateral crural strut graft in Asian patients. Ji Yun Choi (Korea)
18. The techniques and biomechanics of browlifting. Ji Yun Choi (Korea)
19. Tip correction. Mohan Jagade (India)
20. Soft tissue in facial trauma. Mohan Jagade (India)
21. Tips in making the nose straighter. Tae-Bin Won (Korea)
22. Functional rhinoplasty: The bridge between aesthetic and functional surgery. Tae-Bin Won (Korea)
23. Alar – Columelar modification for Asian nose. Geun Uck Chang (Korea)
24. Treatment of nasal skin necrosis after filler injection. Geun Uck Chang (Korea)
25. Application of micro-autologous fat transplantation (MAFT) in the correction of sunken upper eyelid. Lin Tsai-Ming (Taiwan)
26. Asian rhinoplasty with endonasal approach. Jeremy Chih-Wen Twu (Taiwan)
27. How can we manage nasal bone fracture for better outcome? Jong Sook Yi (Korea)
28. Keys to a good outcome in rhinoplasty: The nasal valve. Dennis Chua (Singapore)
29. Management of saddle nose deformities. Chae-Seo Rhee (Korea)
30. Radiofrequency ablation of septal swell body. Peter Catalano (USA)
31. Minimally invasive nasal valve repair. Peter Catalano (USA)
32. Augmentation lower blepharoplasty with micro-autologous fat transplantation (MAFT) – A new rejuvenation strategy for aging lower eyelid. Yu-Hao Huang (Taiwan)
33. Composite reconstruction of the nasal dorsum. Rui Xavier (Portugal)
34. Anderson’s tripod in nasal tip surgery. Rui Xavier (Portugal)
35. Actual advanced technique of facelift: Megalift. Nguyen Xuan Cuong (Viet Nam)
36. Surgery of facial contour. Le Tan Hung (Viet Nam)
 
Văn phòng Hội Y học TP.HCM.
18.6.2015

Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo