Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 122
  • Tổng lượt truy cập: 1310803
Quảng cáo

 01. Ho Chi Minh City Society of Diagnostic Imaging http://www.hinhanhhoc.net

Chairman: Assoc. Prof. Phạm Ngọc Hoa, MD, PhD cdhachoray@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Anh Tuấn davidnguyen00@yahoo.com
02. Ho Chi Minh City Orthopaedic Association http://chanthuongchinhhinh.com
Chairman: Dr. Nguyễn Vĩnh Thống, MD, PhD nguyenvinhthong@yahoo.com
Secretary General: Dr. Hoàng Mạnh Cường 
03. Ho Chi Minh City Society of Pediatric Orthopedics
Chairman: Dr. Phan Quang Trí, MD drphanquangtri@yahoo.com
Secretary General: Dr. Huỳnh Mạnh Nhi
04. Spine Society of Ho Chi Minh City, Viet Nam (SSHV)
Chairman: Assoc. Prof. Vo Van Thanh, MD, PhD.thanhvmd@gmail.com
Secretary General: Dr. Ngô Minh Lý ngotohoku@gmail.com
05. Ho Chi Minh City Society of Dermatology
Chairman: Assoc. Prof. Nguyễn Tất Thắng, MD, PhD thangntat@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Trọng Hào
06. Ho Chi Minh City Society of Nutrition and Food
Chairman: Dr.Đỗ Thị Ngọc Diệp MD dodiepmd@yahoo.com
Secretary General: Dr. Trần Thị Minh Hạnh, MD, PhD dr.minhhanh@gmail.com
07. Ho Chi Minh City Society of Diabetology and Endocrinology
Chairman: Assoc. Prof. Nguyễn Thy Khuê, MD, PhD drthykhue@yahoo.com
Chairman Secretary General: Dr. Lâm Văn Hoàng, MD, PhD vanhoangab@yahoo.com
08. Ho Chi Minh City Nurses Association 
Chairman: Nurse Trần Thị Châu, MSc binhchau@yahoo.com.vn
Secretary General: Nurse Huỳnh Thị Phượng, MSc
09. Ho Chi Minh City Hepatobiliary Society http://hasld.org
Chairman: Dr. Nguyễn Hữu Chí bsnguyenhuuchi@gmail.com
Secretary General: Dr.Trần Ánh Tuyết anhtuyetndgd@yahoo.com
10. Ho Chi Minh City Society of Anesthesiology and Ressuscitation
Chairman: Dr. Nguyễn Ngọc Anh, MD anhnguyenngoc_115@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Tấn Phước phuocgmhs@hotmail.com
11. Ho Chi Minh City Association of Private Practitioners http://mpshcmc.com
Chairman: Dr. Phan Thanh Hải, MD medichh@yahoo.com
Secretary General: Dr. Vũ Bằng Giang drbanggiang@yahoo.com.vn
12. Ho Chi Minh City Respiratory Societyhttp://www.hoihohaptphcm.org
Chairman: Assoc. Prof. Trần Văn Ngọc, MD, PhD tranvanngocdhyd@yahoo.com
Secretary General: Dr. Lê Thượng Vũ l.thngv@gmail.com
13. Ho Chi Minh City Society of Medical Ressuscitation and Emergencies
Chairman: Dr. Bạch Văn Cam, MD bachvancam@yahoo.com
Secretary General: BS. Đặng Thanh Tuấn
14. Ho Chi Minh City Society of Medical Biochemistry
Chairman: Pharm. Nguyễn Thanh Tòng tongnguyen@hcm.vnn.vn
Secretary General: Dr. Hoàng Thị Tuệ Ngọc ngochtt@yahoo.com
15. Ho Chi Minh City Society of Gastroenterology
Chairman: Dr. Trần Ngọc Bảo pmbsbao@yahoo.com
Secretary General: Dr. Quách Trọng Đức quachtrongduc2002@yahoo.com
16. Ho Chi Minh City Society of Phtysiology and Pneumology
Chairman: Dr Nguyễn Huy Dũng, MD, PhD bshuydung@yahoo.com
Secretary General: Dr Trương Văn Vĩnh, MD drvinhpnt@gmail.com
17. Ho Chi Minh City Society of Medical and Surgical Laser
Chairman : Assoc. Prof Trần Công Duyệt, MD, PhD congduyet142@yahoo.com
Secretary General: Eng. Huỳnh Việt Dũng
18. Ho Chi Minh City Society of Osteoporosis http://www.hoiloangxuonghcm.vn
Chairman: Assoc. Prof Lê Anh Thư, MD, PhD thuleanh12@yahoo.com
Secretary General: Dr Huỳnh Văn Khoa, MD. MSc khoa_hv@yahoo.com
19. Ho Chi Minh City Society of Pediatric Surgery 
Chairman: Dr Trương Quang Định, MD, PhD truongquangdinh2003@yahoo.fr
Secretary General: Dr Phạm Ngọc Thạch, MD, MSc dr.thachpham@yahoo.fr
20. Ho Chi Minh City Society of Ophthalmology
Chairman: Assoc. Prof Nguyễn Hữu Chức, MD, PhD bschuc@yahoo.com
Secretary General: Assoc. Prof Trần Anh Tuấn, MD, PhD dr.trananhtuan@gmail.com
21. Ho Chi Minh City Pediatrics Society http://hoinhikhoatphcm.org.vn
Chairman: Prof Hoàng Trọng Kim, MD, PhD kim.hoangtrong@gmail.com
Secretary General: Dr Hoàng Lê Phúc, MD hlphuc@gmail.com
22. Ho Chi Minh City Urology and Nephrology Associationhttp://www.tietnieuthanhoc.com
Chairman: Prof Trần Ngọc Sinh, MD, PhD tnsinh09@gmail.com
Secretary General: Dr Dư Thị Ngọc Thu, MD, PhD duthingocthubvcr@gmail.com
23. Ho Chi Minh City Society of Nephrology
Chairman: Dr Châu Thị Kim Liên, MD kieu-tien-2000@hcm.fpt.vn
Secretary General: Dr Nguyễn Bách, MD, PhD
24. Ho Chí Minh City Society of Hand Surgery
Chairman: Dr Nguyễn Văn Thái, MD, PhD thainguyenvan54@yahoo.com
Secretary General: Assoc. Prof. Trần Công Toại, MD, PhD
25. Ho Chi Minh City Society of Thoracic and Cardiac Surgery
Chairman: Assoc. Prof Phạm Thọ Tuấn Anh, MD, PhD tuananh_crh@yahoo.com.vn
Secretary General: Assoc. Prof. Nguyễn Hoài Nam, MD, PhD h-nam@hcm.vnn.vn
26. Ho Chi Minh City Society of Gastrointestinal Surgery
Chairman: Prof. Lê Quang Nghĩa, MD, PhD prof.lequangnghia@gmail.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Trung Tín, MD, PhD
27. Ho Chi Minh City Society of Functional Rehabilitation
Chairman: Dr. Nguyễn Xuân Thắng bomonphcn@hcm.vnn.vn
Secretary General: Dr. Trần Thị Ái Nhung ainhung70@yahoo.com
28. Ho Chi Minh City Odonto-Stomatological Association
Chairman: Dr. Ngô Đồng Khanh, DDS, PhD ngodongkhanh@ymail.com
Secretary General: Dr. Hoàng Trọng Hùng, DDS, MSc hoangtronghung@hotmail.com
29. Ho Chi Minh City Obstetrics and Gynecology Association http://www.hoipstphcm.org.vn
Chairman: Assoc. Prof. Vũ Thị Nhung, MD, PhD bsvtnhung@yahoo.com.vn
Secretary General: Dr Lê Văn Hiền, MD, MSc drlvh76@yahoo.com
30. Ho Chi Minh City Society of Psychiatrics
Chairman: Dr. Trịnh Tất Thắng bvtttphcm@yahoo.com.vn
Secretary General: Dr. Nguyễn Phi Bình binhphinguyen@yahoo.com
31. Ho Chi Minh City Society of Otorhinolaryngology http://entsala.com
Chairman: Dr. Huỳnh Khắc Cường, MD dr.hkcuong@gmail.com
Secretary General: Dr Trần Viết Luân, MD, PhD luantranviet@gmail.com
32. Ho Chi Minh City Society of Neurology http://thankinh.org
Chairman: Assoc. Prof. Vũ Anh Nhị, MD, PhD thankinhhcm@gmail.com
Secretary General: Dr. Lê Văn Tuấn, MD, PhD
33. Ho Chi Minh City Society of Rhumatology
Chairman: Assoc. Prof. Vũ Đình Hùng, MD, PhD vudinhhung03@yahoo.com
Secretary General: Assoc. Prof. Lê Anh Thư, MD, PhD thuleanh12@yahoo.com
34. Ho Chi Minh City Cardiovascular Association http://www.timmachhoc.vn
Chairman: Prof. Đặng Vạn Phước, MD, PhD phucvdang@hotmail.com
Secretary General: Dr. Hồ Huỳnh Quang Trí, MD, PhD hohuynhquangtri@yahoo.com
35. Ho Chi Minh City Pediatric Congenital Cardiovascular Society
Chairman: Dr. Đỗ Nguyên Tín, MD, MSc donguyentin@congenitalheartdisease.net.vn
Secretary General: Dr. Nguyễn Minh Hải minhhaiped@gmail.com
36. Ho Chi Minh City Medical Equipment Associationhttp://hoithietbiytetphcm.com
Chairman: Eng. Cao Hoài Trung trungcao68@yahoo.com.vn
Secretary General: Eng. Hứa Phú Doãn
37. Ho Chi Minh City Society of Blood Transfusion and Hematology
Chairman: Assoc. Prof. Nguyễn Tấn Bỉnh, MD, PhD nguyentanbinhmd@gmail.com
Secretary General: Dr. Huỳnh Nghĩa, PhD nghiahoa@yahoo.com
38. Ho Chi Minh City Cancer Society
Chairman: Dr. Lê Hoàng Minh, MD bvubhcm@gmail.com
Secretary General: Dr. Đặng Huy Quốc Thịnh, MD, PhD thinhdanghuyquoc@yahoo.com
39. Ho Chi Minh City Society of Preventive Medicine
Chairman: Dr. Huỳnh Tấn Tiến, MD, PhD drhuynhtantien@yahoo.com
Secretary General: Dr.Trương Sơn, MD, PhD linhsonanh1@yahoo.com
40. Sports Medicine Association Ho Chi Minh City http://www.yhocthethao.org
Chairman: Dr. Nguyễn Văn Quang, MD nvanquangmd@yahoo.com
Secretary General: Dr. Trương Công Dũng dzungtrc2002@yahoo.com
41. Ho Chi Minh City Physiotherapy Association
Chairman: MSc. Nguyễn Thị Hương huongphy2@yahoo.com
Secretary General: BSc. Lê Khánh Điền
42. Ho Chi Minh City Society of Aesthetic and Plastic Surgeryhttp://www.hoithammy.org
Chairman: Assoc. Prof. Lê Hành, MD, PhD drlehanh@gmail.com
Secretary General: Dr. Đỗ Quang Hùng hscs@hoithammy.org
43. Ho Chi Minh City Society of Reconstructive Surgery
Chairman: Assoc. Prof. Lâm Hoài Phương, MD, PhD dr.hoaiphuong@yahoo.com
Secretary General: Dr Hồ Nguyễn Thanh Chơn
44. Ho Chi Minh City Infection Control Society http://www.hics.org.vn
Chairman: Assoc. Prof. Lê Thị Anh Thư, MD, PhD letathu@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Thị Thanh Hà thanhhanhidong1@gmail.com
45. Ho Chi Minh City Society for Medical Laboratory testing 
Chairman: MSc. Nguyễn Kim Thạch nguyenkimthach@pnt.edu.vn
Secretary General: ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh annie_nguyen1982@yahoo.fr
46. Ho Chi Minh City Society of Pelviperineology
Chairman: Prof. Lê Quang Nghĩa, MD, PhD hoanghiatt@yahoo.com
Secretary General: Assoc.Prof. Nguyễn Trung Tín, MD, PhD bsnguyentrungtin@yahoo.com
47. Ho Chi Minh City Society of Phlebology 
Chairman.: Assoc. Prof. Nguyễn Hoài Nam, MD, PhD h-nam@hcm.vnn.vn
Secretary General: Dr. Nguyễn Văn Việt Thành
48. Ho Chi Minh City Society of Clinical Nutrition
Chairman: Dr. Lưu Ngân Tâm, MD, PhD luungantam@gmail.com
Secretary General: Assoc. Prof. Nguyễn Tấn Cường, MD, PhD tancuongng@yahoo.com
49. Ho Chi Minh City Pain Society
Chairman: Assoc. Prof. Nguyễn Thi Hùng, MD, PhD thihungchau@hcm.vnn.vn
Chairman Secretary General: Dr. Nguyễn Thị Thanh Thủy, MD. PhD
50. Ho Chi Minh City Society of Dental Implantology http://implanthcm.com
Chairman: Dr. Võ Văn Tự Hiến, D.D.S hienvo.nhaviet@gmail.com
Secretary General: Dr. Trần Hùng Lâm, MD, PhD drtranhunglam@gmail.com
51. Ho Chi Minh City Society of Geriatrics http://hoilaokhoatphcm.com
Chairman: Assoc. Prof Nguyễn Văn Trí, MD, PhD tridrnguyenvan@gmail.com
Secretary General: Dr Cao Thanh Ngọc, MD caothanhngoc@gmail.com
52. Ho Chi Minh City Society of Perinatology and Neonatology http://panah.vn
Chairman: Assoc. Prof. Ngô Minh Xuân, MD, PhD xuanlien62@yahoo.com
Secretary General: Dr. Vũ Tề Đăng tedang77@yahoo.com
53. Ho Chi Minh City Society of Interventional Cardiology
Chairman: Assoc. Prof. Võ Thành Nhân, MD, PhD drnhanvo@gmail.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Thượng Nghĩa, MD, PhD nghia2000@gmail.com
54. Ho Chi Minh City Society of Cardiac Rhytmology http://hoinhiptimhoc.com
Chairman : Dr Tôn Thất Minh, MD, PhD tonthat_minh@yahoo.com
Secretary General: Dr Hoàng Văn Sỹ, MD, MSc hoangvansy@gmail.com
55. Ho Chi Minh City Society of Pediatric Otorhinolaryngology
Chairman: Assoc. Prof. Nhan Trừng Sơn, MD, PhD nhantrungson37@gmail.com
Secretary General: Dr. Đặng Hoàng Sơn, MD hoangsondang@yahoo.com
56. Ho Chi Minh City Society of Interventional Neuroradiology 
Chairman: Dr. Trần Chí Cường, MD, PhD drcuongtran@dotquy.vn
Secretary General: Dr Tạ Vương Khoa drvuongkhoa@yahoo.com
57. Ho Chi Minh City Society of Pathology
Chairman: Assoc. Prof. Hứa Thị Ngọc Hà, MD, PhD hthngocha@yahoo.com
Secretary General: TS. Lê Minh Huy lemhuy@gmail.com
58. Ho Chi Minh City Association of Radiological Technologists 
Chairman: BSc. Thái Văn Lộc thaivanloc@hotmail.com
Secretary General: BSc. Lục Thanh Vũ thanhvubvnguyentrai@gmail.com
59. Ho Chi Minh City Arthroscopy Society 
Chairman: Assoc. Prof Lê Chí Dũng, MD, PhD lechidung_md@yahoo.com
Secretary General: Dr Tăng Hà Nam Anh, MD, MSc tanghanamanh@yahoo.com
60. Ho Chi Minh City Society of Clinical Microbiology
Chairman: . Phạm Hùng Vân, MD, PhD van.phh@gmail.com
Secretary General: Dr. Phạm Thái Bình, MD, MSc phamthaibinh.visinh@gmail.com
61. Ho chi Minh City Society of Family doctors http://www.hoibacsigiadinhtphcm.org.vn
Chairman: Assoc.Prof. Phạm Lê An, MD, PhD anpham_vn@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Như Vinh, MD, MSc
62. Ho Chi Minh City Arthroplasty Association 
Chairman: Dr. Lê Phúc, MD, PhD leanhuyen108@gmail.com
Secretary General: Dr. Trần Đăng Khoa, MD trandangkhoa.md@gmail.com
63. Ho Chi Minh City Society of Asthma – Allergy- Clinical Immunology
Chairman: Assoc. Prof Lê Thị Tuyết Lan, MD, PhD tuyetlanyds@gmail.com
Secretary General: Dr. Trần Thiên Tài kootilok1985@yahoo.com
64. Ho Chi Minh City Stroke Association
Chairman: Nguyễn Huy Thắng, MD, PhD dr_nguyenhuythang@yahoo.com
Secretary General: Dr. Phạm Nguyên Bình pnbinh@gmail.com
65. Society of Dialysis Therapy of Ho Chi Minh City
Chairman: Assoc. Prof. Phạm Văn Bùi, MD, PhD buimy55@yahoo.com
Secretary General: Dr. Nguyễn Đức Lộc ducloc09@yahoo.com
66. Wound Management Association of Ho Chi Minh City
Chairman: Assoc. Prof. Nguyễn An Tuấn tuana@hcm.vnn.vn
Secretary General: Dr. Võ Tuấn Khoa tkhoa.vo@gmail.com
67.Ho Chi Minh City Association of Orthodontics
Chairman: Assoc. Prof. Đống Khắc Thẩm dktham@yahoo.com
Secretary General: Dr. Phạm Lệ Quyên plquyen@gmail.com
68.Ho Chi Minh City Association of Audiology
Chairman: Assoc. Prof. Đặng Xuân Hùng drhung1955@ygmail.com
Secretary General: Dr. Lê Long Hải
 
 
Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo