Hội Y Học TP.HCM trao tặng nhà tình thương tại huyện Nhà Bè, TP.HCM

Chiều ngày thứ sáu 14 tháng 9 năm 2018, Ban chỉ đạo hỗ trợ nông thôn mới quận 7, TP.HCM đã tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Long Thới và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

BS. Huỳnh Liên Đoàn, Phó chủ tịch Hội Y Học TP.HCM, thay mặt Hội Y Học TP.HCM đã trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 50.000.000 đồng tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

KS. Hứa Phú Doãn, Phó chủ tịch Hội thiết bị y tế TP.HCM, thay mặt Hội Y Học TP.HCM đã trao tặng hai căn nhà tình thương trị giá 100.000.000 đồng tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Văn phòng Hội
18.9.2018