Giới thiệu chung

Hội Y học TP. Hồ Chí Minh (HYH TP.HCM) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp cán bộ trung – cao cấp của ngành Y đang sinh sống hoặc làm việc tại TP.HCM. Mục tiêu của Hội nhằm tạo điều kiện để các hội viên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ qua đào tạo liên tục và hành nghề theo pháp luật và y đức.

Được thành lập năm 1979, theo Quyết định số 25/QĐ-UB , ngày 01 tháng 02 năm 1979 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh, đến nay Hội Y học TP.HCM có 68 Hội thành viên là các Hội chuyên khoa thuộc mọi lĩnh vực y học với hơn hai vạn hội viên. Ngoài ra, Hội Y học có 1 đơn vị trực thuộc là: Tạp chí Thời sự Y Học.

I. Trụ sở:
• Địa chỉ: Số 59B Nguyễn Thị Minh Khai – Q.1. TP. Hồ Chí Minh.
• Điện Thoại: (84) 8 39309634- 39301288;  Fax: (84) 8 39301288.
• E-mail:  hoiyhoctp.hcm@gmail.com
Website: http://www.hoiyhoctphcm.org.vn

Tên tài khoản: HỘI Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số tài khoản: 111000005103
Ngân hàng: Ngân hàng thương mai cổ phần Công Thương Việt Nam
Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh (79A Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM)

II. Tổ chức:
• Hội Thành viên: 72 Hội .
• Hội viên: >23.000 hội viên.
Quyết định Tên Liên Chi Hội Thành viên
(158-2019/QĐ-HYH ngày 17.12.2019)

III.Ban thường trực:
1. Chủ tịch:
PGS.TS.BS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

2. Phó Chủ tịch:
BS. HUỲNH ANH LAN: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, phụ trách đối ngoại.
BS. HUỲNH LIÊN ĐOÀN: Phó Chủ tịch, phụ trách Tổ chức , Hành chính, Thi đua khen thưởng và công tác Xã hội.
BS. PHAN THANH HẢI: Phó Chủ tịch, phụ trách Kinh tế.
PGS.TS.BS. NGUYỄN THY KHUÊ: Phó Chủ tịch, phụ trách Khoa học Đào tạo.
GS.TS.BS. NGUYỄN SÀO TRUNG: Phó Chủ tịch, phụ trách Công nghệ Thông tin Báo chí.
TS.BS. PHẠM VIỆT THANH: Phó Chủ tịch, phụ trách Tư vấn Phản biện.

VĂN PHÒNG HỘI
1. Cô Nguyễn Thị Kim Lan               Kế toán
ĐT di động: 0913 80 66 19
email: ketoanhoiyhoc@gmail.com

2. Cô Đoàn Thu Trang                       Thủ quỹ
ĐT di động: 0903 980 171
email: tranghoiyhoc@gmail.com

3.Cô Ngô Kim Thu                             Thư ký VP: Văn thư – lưu trữ
ĐT di động: 0903 869 129
email: hoiyhoctp.hcm@gmail.com

4.Cô Nguyễn Minh Hương              Thư ký VP:  Công nghệ thông tin – Truyền thông – CME/ECME
ĐT di động: 0913 112 368
email: hyh.cme@gmail.com

5.Cô Phạm Thị Ánh Hồng                   Thư ký VP:  Công nghệ thông tin – Truyền thông – Thống kê
ĐT di động: 077 704 9544
Email: anhhong.hoiyhoc@gmail.com

IV. Chức năng của Hội Y học:
1. Là một Hội khoa học, Hội Y học TP.HCM tập hợp, động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ thuật, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định khoa học công nghệ y học.
2. Là một Hội nghề nghiệp, Hội Y học TP.HCM tổ chức vận động và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật, tham gia với ngành y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

V. Lịch sử hình thành và phát triển:

 1. Những mốc thời gian lịch sử:
  1979: Đại hội đại biểu lần thứ nhất của giới y học TP.HCM và quyết định thành lập Hội Y Học TP.HCM của UBND TP.HCM.
  1987: Hội Y học TP.HCM đổi tên thành Hội Y Dược học TP.HCM.
  2004: Hội Y Dược học TP.HCM tách thành Hội Y học TP.HCM và Hội Dược học TP.HCM.
  2005: Hội Y Học TP.HCM bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI thông qua điều lệ sửa đổi và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2005-2009.
  2009: Hội Y học TP.HCM bầu Ban Chấp hành Hội, thông qua điều lệ sửa đổi và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ VII 2009- 2014.
  2014 : Hội Y học TP.HCM bầu Ban Chấp hành Hội, thông qua điều lệ sửa đổi và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ VIII 2014- 2019.
  2019: Hội Y Học tổ chức Đại Hội Đại biểu, thông qua điều lệ không sửa đổi, bổ sung cho nhiệm kỳ IX (2019-2024).
 2. Sự phát triển của Hội qua các thời kỳ: Nhìn lại từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, sau 30 năm hoạt động, đã có 7 nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội:
Nhiệm kỳ I
(1979-1983)
VS.TS.DS Nguyễn Duy Cương  Hội lấy tên là Hội Y học TP.HCM
có 42 Hội thành viên. Trong nhiệm kỳ, Hội Châm cứu tách ra khỏi Hội, Hội còn 41 Hội thành viên với 15.726 hội viên.
Nhiệm kỳ II
(1983-1987)
GS. Phạm Biểu Tâm  Tên hội: Hội Y học TP.HCM
Nhiệm kỳ III
(1987-1991)
VS.TS.BS. Dương Quang Trung Hội đổi tên là Hội Y Dược học TP.HCM
có 17 Hội thành viên với 7.000 hội viên
Nhiệm kỳ IV
(1991-1996)
VS.TS.BS. Dương Quang Trung Ban Chấp hành có 33 Uỷ viên, hội có 32 Hội thành viên với 12.278 hội viên
Nhiệm kỳ V
(1996-2004)
VS.TS.DS. Nguyễn Duy Cương Ban Chấp hành có 33 Ủy viên, Hội có 38 Hội thành viên với 14.283 hội viên
Nhiệm kỳ VI
(2004-2009)
VS.TS.BS. Dương Quang Trung Hội Y Dược học tách ra làm hai Hội:
– Hội Dược học TP.HCM do VS.TS.DS Nguyễn Duy Cương và kế đến là DS Nguyễn Xuân Lập làm Chủ tịch.
– Hội Y học do VS.TS.BS. Dương Quang Trung làm Chủ tịch. (Ban Chấp hành có 51 ủy viên, Hội có 45 Hội thành viên với 19.897 hội viên).
Nhiệm kỳ VII
(2009-2014),
VS.TS.BS. Dương Quang Trung (Ban Chấp hành có 61 ủy viên, Hội có 52 Hội thành viên với 21.519 hội viên, tính đến tháng 4/2011).
Nhiệm kỳ VIII
(2014- 2019)
BS.CK1. Trương Thị Xuân Liễu Ban Chấp hành có 71 ủy viên, Hội có 63 Hội thành viên với 23.590 hội viên, tính đến tháng 9/2014
Nhiệm kỳ IX
(2019-2024)
PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung BCH có 81 Ủy viên, 70 Hội thành viên với 24.000 hội viên, tính đến tháng 09 năm  2019

Một số hoạt động của Hội Y học TP.HCM

Khoa học Kỹ thuật:
Từ khi thành lập đến nay, Hội Y học TP.HCM đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành y tế TP.HCM. Hội Y học và các Hội thành viên đã đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia tổ chức và thực hiện nhiều đề tài khoa học có giá trị, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc hội thi khoa học sáng tạo của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM. Những hoạt động phổ biến kiến thức khoa học như hội nghị hội thảo chuyên đề, khóa bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo liên tục, tập huấn các kỹ năng kỹ thuật mới được đông đảo hội viên tham gia.
Đặc biệt, nhiều hội nghị tầm cỡ quốc tế đã được Hội Y học TP.HCM tổ chức, quy tụ nhiều nhà khoa học trong, ngoài nước và hội viên thuộc các Hội chuyên khoa như: Hội nghị “Tầm nhìn Châu Á về loãng xương” (7/2008), Hội nghị “Quản lý Bệnh viện châu Á” (8/2009)….

Thông tin báo chí:
Thời sự Y học là là một trong những tạp chí chuyên ngành y học lâu đời nhất của TP.HCM. Với số báo trên 10 ngàn tờ phát hành hằng tháng, tờ báo phổ biến những kiến thức y khoa cập nhật trong ngoài nước, công bố những bài nghiên cứu khoa học có tính thiết thực giúp cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Tờ báo còn là tiếng nói của Hội Y học, phổ biến đến tất cả các hội viên những tin tức mang tính thời sự của Hội và trong ngành y tế. Tờ báo bảo trợ thông tin cho các hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực y tế.
Trang web Hội Y học tại địa chỉ: www.hoiyhoctphcm.org.vn đã hoạt động từ tháng 7 năm 2007 , đến nay trang web đã đăng tải và thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan những hoạt động về tổ chức, khoa học kỹ thuật, đào tạo liên tục của Hội. Trang web hướng tới là nơi liên kết hội viên và là địa chỉ đáng tin cậy về khoa học kỹ thuật của cán bộ y tế và nhân dân

Hợp tác quốc tế:
Hội Y học TP.HCM là một hội có uy tín khoa học lớn nhất của TP.HCM trong lĩnh vực y học, nhờ tập hợp được hầu như tất cả các nhà khoa học đầu ngành trong từng chuyên ngành y. Các đối tác nước ngoài đến để tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục, hoạt động xã hội và giới thiệu học bổng, đơn cử như Tổ chức Takeda, Nhật Bản, hằng năm trao 2 học bổng cho hội viên của Hội Y học từ năm 2005 đến nay.

Tư vấn phản biện:
Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội Y học giúp đỡ và động viên hội viên tuân thủ các quy định và quy chế hành nghề của Nhà nước, bảo vệ quyền hành nghề chính đáng và danh dự của hội viên, tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Hội giữ gìn và phát huy đạo đức nghề nghiệp, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, bảo vệ và nâng cao uy tín của người thầy thuốc cũng như uy tín của ngành y tế trong xã hội.