CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC Tháng 02 năm 2018

 

TT Chuyên đề Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức
1 Hội nghị khoa học thường niên Hội tai mũi họng 2018 02-03.02.2018 Nhà văn hóa lao động Lâm Đồng Hội tai mũi họng
2 Cập nhật giải pháp mới cho nhiễm khuẩn đường hô hấp trên do virus ở trẻ em 27.02.2018 KS Le Meridien Hội hô hấp

Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh